Global fråga & svar: "Tycker du att FN gör sitt jobb?"
George Roham, 41, kock, Södertälje, Sweden. <p> Nej, faktiskt inte... eftersom USA bestämmer över dem har de ingen makt. Hans Blix* rapporterade om att Irak inte hade några kärnvapen, men USA ville ändå anfalla och FN kunde inte göra något åt det. Jag är medveten om att Saddam Hussein var en diktator, jag ville också störta honom, men inte på det sättet. När FN gör något kommer USA och använder sitt veto. Det är bara ett spel. FN gör mer för stormakterna, än för dem som verkligen behöver deras hjälp. <p> *Tidigare ordförande för FN:s inspektionskommission (UNMOVIC).


Förenta nationerna fick högre poäng för sin förmåga att hjälpa de i tredje världen, än för att förhindra brott mot mänskliga rättigheter och krigsförbrytelser.

Detta är vad Epoch Times reportrar från Sverige till Tanzania upptäckte när de frågade lokalbefolkningen, ”Tycker du att FN gör sitt jobb?”

Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/world/global-qa-do-you-think-the-united-nations-does-its-job-52372.html


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.03.04.01_20110207_Tanzania_Daniel_sm.jpg" alt="Joseph Daniel, 45, Ministry of Ed. City Academic Officer, Mbeya, Tanzania.

Ja. Genom sina organisationer som Unicef, Unesco och andra hjälper de mycket. Till exempel inom utbildningssektorn, vi i den tredje världens länder får olika hjälpmedel som böcker och läromedel. FN ger också hjälp inom vårdsektorn, tillhandahåller läkemedel, laboratorieutrustning och även läkare och professionell hjälp.
” width=”100%”>

Joseph Daniel, 45, Ministry of Ed. City Academic Officer, Mbeya, Tanzania.

Ja. Genom sina organisationer som Unicef, Unesco och andra hjälper de mycket. Till exempel inom utbildningssektorn, vi i den tredje världens länder får olika hjälpmedel som böcker och läromedel. FN ger också hjälp inom vårdsektorn, tillhandahåller läkemedel, laboratorieutrustning och även läkare och professionell hjälp.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.03.04.02_20110228_Slovakia_Pavol_Cechvala_sm.jpg" alt="Pavol Cechvala, 38, direktör, Pezinok, Slovakien.

Jag är ganska skeptisk till FN:s inflytande i dagens konfliktområden. Jag kan medge att de bistår flyktingar eller humanitära insatser, men deras trupper är uppenbarligen oförmögna att effektivt bidra till att undvika de värsta krigsförbrytelserna som händer precis framför ögonen på dem, till exempel de etniska massakrerna i fd Jugoslavien. Jag säger inte att det är enkelt, bara att det känns som de är alltför byråkratiskt bundna eller håller fast vid sina egna interna spelregler.
” width=”100%”>

Pavol Cechvala, 38, direktör, Pezinok, Slovakien.

Jag är ganska skeptisk till FN:s inflytande i dagens konfliktområden. Jag kan medge att de bistår flyktingar eller humanitära insatser, men deras trupper är uppenbarligen oförmögna att effektivt bidra till att undvika de värsta krigsförbrytelserna som händer precis framför ögonen på dem, till exempel de etniska massakrerna i fd Jugoslavien. Jag säger inte att det är enkelt, bara att det känns som de är alltför byråkratiskt bundna eller håller fast vid sina egna interna spelregler.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.03.04.03_NewZealand_Wgtn_NZ_Paul_Kane_sm.jpg" alt="Paul Kane, Medical School Professor, Wellington, Nya Zeeland.

Jag tror att de försöker göra sitt bästa, men de uppfyller inte alltid sitt egentliga syfte. Jag tror att om de dömer sig själva efter sina egna normer, så kommer det finnas vissa områden som de inte riktigt kan påverka. Om du är emot en regim eller en regering som inte granskats – så kommer inget att hända. FN kan införa alla sanktioner de vill, men så länge man inte tar itu med de människor som verkligen har makten kommer ingenting att förändras.
” width=”100%”>

Paul Kane, Medical School Professor, Wellington, Nya Zeeland.

Jag tror att de försöker göra sitt bästa, men de uppfyller inte alltid sitt egentliga syfte. Jag tror att om de dömer sig själva efter sina egna normer, så kommer det finnas vissa områden som de inte riktigt kan påverka. Om du är emot en regim eller en regering som inte granskats – så kommer inget att hända. FN kan införa alla sanktioner de vill, men så länge man inte tar itu med de människor som verkligen har makten kommer ingenting att förändras.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.03.04.04_New_York_Robert_67_Records_Management_sm.jpg" alt="Robert, 67, Records Management Specialist, Brooklyn, New York, USA.

Nej, förmodligen inte. Jag tror inte de kan. Jag tror inte de har tillräckligt med makt. Jag läser inte så mycket om FN. De verkar inte vara med när det händer saker, inga världsliga händelser, de kan inte göra något i Mellanöstern – det är bortom deras förmåga. Mindre saker, hälsorådgivning kanske, men jag vet inte. Om det är något, kanske ett hälsoproblem i Afrika, kan de skicka folk dit. Beträffande världsliga situationer, nej, jag tror inte de kan göra så mycket.
” width=”100%”>

Robert, 67, Records Management Specialist, Brooklyn, New York, USA.

Nej, förmodligen inte. Jag tror inte de kan. Jag tror inte de har tillräckligt med makt. Jag läser inte så mycket om FN. De verkar inte vara med när det händer saker, inga världsliga händelser, de kan inte göra något i Mellanöstern – det är bortom deras förmåga. Mindre saker, hälsorådgivning kanske, men jag vet inte. Om det är något, kanske ett hälsoproblem i Afrika, kan de skicka folk dit. Beträffande världsliga situationer, nej, jag tror inte de kan göra så mycket.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.03.04.06_Pakistan_amirfarooq_masoomahaq_107_pakistan_sm.jpg" alt="Amir Farooq, 40, journalist, Islamabad, Pakistan.

Nej, jag anser att det grundläggande syftet som FN skapades för var att hålla fred i världen och i detta avseende har de inte uppfyllt sitt syfte. FN har också blivit väldigt påverkad av pengar och dess politik formas av de som bidrar mest, de länder som ger FN pengar har mer inflytande i världen. Men jag tror att FN har haft en mycket positiv effekt på området för utvecklingssamarbete med sådana avdelningar som Unicef och så vidare.
” width=”100%”>

Amir Farooq, 40, journalist, Islamabad, Pakistan.

Nej, jag anser att det grundläggande syftet som FN skapades för var att hålla fred i världen och i detta avseende har de inte uppfyllt sitt syfte. FN har också blivit väldigt påverkad av pengar och dess politik formas av de som bidrar mest, de länder som ger FN pengar har mer inflytande i världen. Men jag tror att FN har haft en mycket positiv effekt på området för utvecklingssamarbete med sådana avdelningar som Unicef och så vidare.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.03.04.07_Romania_W_107_Marius_sm.jpg" alt="Marius Dragoi, 32, brandman, Suceava, Rumänien.

Jag tror att FN gör sitt jobb i de flesta fall. Men det finns fall där politiska och ekonomiska intressen styr och de antar en något diplomatisk attityd där det verkar fungera, men i själva verket gör de inte så mycket. Låt oss ta frågan om mänskliga rättigheter, de kan till exempel stå upp för mänskliga rättigheter, men när ekonomiska intressen står på spel, går de inte längre än att bara säga trevliga saker.
” width=”100%”>

Marius Dragoi, 32, brandman, Suceava, Rumänien.

Jag tror att FN gör sitt jobb i de flesta fall. Men det finns fall där politiska och ekonomiska intressen styr och de antar en något diplomatisk attityd där det verkar fungera, men i själva verket gör de inte så mycket. Låt oss ta frågan om mänskliga rättigheter, de kan till exempel stå upp för mänskliga rättigheter, men när ekonomiska intressen står på spel, går de inte längre än att bara säga trevliga saker.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.03.04.08_Spain_28FEB-Antonio-Miguel_Angel-Spain_sm.jpg" alt="Antonio del Rio, 40, handelsagent, San Roque, Spanien.

Jag tycker att FN borde ha en mer relevant roll i stora beslut som påverkar hela världen och även agera mer kraftfullt gällande de globala behoven – Jag hänvisar till mänskliga rättigheter och att försvara etniska minoriteter (deras seder, kultur och sätt att leva). Dessutom bör FN vara mer närvarande i frågor som rör miljöskydd och lagstiftning, för att undvika giftigt avfall i jorden, havet eller luften. Naturligtvis borde de ingripa i konflikter mellan länder.
” width=”100%”>

Antonio del Rio, 40, handelsagent, San Roque, Spanien.

Jag tycker att FN borde ha en mer relevant roll i stora beslut som påverkar hela världen och även agera mer kraftfullt gällande de globala behoven – Jag hänvisar till mänskliga rättigheter och att försvara etniska minoriteter (deras seder, kultur och sätt att leva). Dessutom bör FN vara mer närvarande i frågor som rör miljöskydd och lagstiftning, för att undvika giftigt avfall i jorden, havet eller luften. Naturligtvis borde de ingripa i konflikter mellan länder.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.03.04.10_Australia_SonjaLeck_sm.jpg" alt="Sonja Leck, 62, resekonsult, Twin Waters, Australien.

Jag anser att FN gör sitt jobb inom vissa områden, men i andra områden brister det tyvärr och jag anser att de länder som deltar i FN har en massa begränsningar och de kan inte samarbeta. De verkar inte kunna få till en enhällig ansträngning, som gör att något uppnås. Men med det sagt, så gör de mycket andra bra saker. FN:s Ungdomsförbund fungerar utmärkt. … De stora frågorna – Libyen och Egypten- där är de ganska fega, jag tror verkligen inte de har styrkan, eller förmågan, eller ens makten att göra något.
” width=”100%”>

Sonja Leck, 62, resekonsult, Twin Waters, Australien.

Jag anser att FN gör sitt jobb inom vissa områden, men i andra områden brister det tyvärr och jag anser att de länder som deltar i FN har en massa begränsningar och de kan inte samarbeta. De verkar inte kunna få till en enhällig ansträngning, som gör att något uppnås. Men med det sagt, så gör de mycket andra bra saker. FN:s Ungdomsförbund fungerar utmärkt. … De stora frågorna – Libyen och Egypten- där är de ganska fega, jag tror verkligen inte de har styrkan, eller förmågan, eller ens makten att göra något.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.03.04.11_Peru_28FEB-Maria-Clara-Peru_sm.jpg" alt="Maria Pinto, 28, säljare, Lima, Peru.

Jag tycker att det finns lika mycket korruption i FN som i andra organ eller globala institutioner. Om de hade agerat korrekt och ärligt, skulle det finnas mer humanitärt stöd till många länder i nöd och kränkningar av mänskliga rättigheter från vissa regeringar skulle inte existera. Jag anser att alla är ute efter egen vinning.” width=”100%”>

Maria Pinto, 28, säljare, Lima, Peru.

Jag tycker att det finns lika mycket korruption i FN som i andra organ eller globala institutioner. Om de hade agerat korrekt och ärligt, skulle det finnas mer humanitärt stöd till många länder i nöd och kränkningar av mänskliga rättigheter från vissa regeringar skulle inte existera. Jag anser att alla är ute efter egen vinning.