Global fråga & svar: ”Om du var kommunalråd i din stad, vilka åtgärder skulle du vidta för att förbättra välfärden för människorna?”
Lund, Sverige: Emma Johnsson, 27, förskolelärare


Att investera i utbildning och hälsovård, förbättra arbetsmöjligheterna och rättsväsendet, är viktiga åtgärder för ett kommunalråd för att förbättra välfärden i kommunen.

Det är vad Epoch Times reportrar från Sverige till Chile upptäckte när de frågade lokalbefolkningen: Om du var kommunalråd i din stad, vilka åtgärder skulle du vidta för att förbättra välfärden för människorna?”


Lund, Sverige: Emma Johnsson, 27, förskolelärare

Lund, Sverige: Emma Johnsson, 27, förskolelärare

Jag skulle investera i skolornas och hälsovårdens framtid. Jag tror att, om man satsar tidigt på skolan och ger den resurser kommer resultaten bli positiva och samhället får mer välanpassade unga människor som ser fram emot att bidra till samhället och som vill arbeta. Detsamma gäller för hälsovården och det borde inte vara pengarna som avgör, utan om man är i behov av en läkare ska man få den hjälpen. Psykisk ohälsa ökar bland unga. Information och kunskap i skolan och i vården är viktigt för att hjälpa ungdomarna innan det är för sent.


Lima, Peru: Lauretta Luci, 56, poet

Lima, Peru: Lauretta Luci, 56, poet

Det första steget som jag skulle ta om jag var kommunalråd i min stad skulle vara till förmån för kultur och utbildning och att arbeta mer med unga människor och barn. Människor måste lära sig sunt förnuft och utveckla ett mer kritiskt tänkande. För närvarande ser jag inget av det. Vi borde alla känna till våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter. Det bör finnas en "debattkultur." Samhället måste förbättra diskussion mer, vara mindre diskriminerande och mindre tävlingsinriktade. Folk slåss mot varandra, istället för att hitta harmoni. Därför är det viktigt att arbeta med ungdomar.


Las Palmas Kanarieöarna, Spanien: Cari Macias, 43, administratör

Las Palmas Kanarieöarna, Spanien: Cari Macias, 43, administratör

Jag skulle föreslå att vi tar hand om de behövande. Ett samhälle som gör det är ett sunt samhälle och det skulle vara prioriterat hos dem som styr. Det skulle också bli en förebild för framtida generationer för att se vad människor i offentliga ämbeten egentligen borde ägna sig åt.


Salvador, Bahia, Brasilien: Julio Cesar de Jesus Santana, 41, producent för radio och tv

Salvador, Bahia, Brasilien: Julio Cesar de Jesus Santana, 41, producent för radio och tv

Första åtgärden: sammankalla närområdets köpmän; de skulle hjälpa till med underhåll och reparationer på sin ort och använda sitt kapital som i sin tur skulle leda till sänkta skatter. Andra åtgärden: integrera transporterna, d v s medborgarna skulle bara betala en enkel biljett så de kan ta flera olika bussar till ett specifikt ställe. Tredje åtgärden: Det skulle vara att öka effektiviteten hos kommunens väktare, som skulle vara beväpnad, som i Rio de Janeiro, och de skulle arbeta tillsammans med samhället, vilket gör dem delaktigare i helheten.


Acacias, Colombia: Maria Elena Torres, 44, hotellanställd

Acacias, Colombia: Maria Elena Torres, 44, hotellanställd

Jag skulle flytta alla som bor vid flodbanken. Jag skulle förbättra sysselsättningen och skapa fler jobb och öka lönerna. Jag skulle också förbättra stadens vägar.


Puerto Montt, Chile: Victoria Purez, hemtjänsten

Puerto Montt, Chile: Victoria Purez, hemtjänsten

Det första jag skulle göra som kommunalråd är att skapa ett register för att kartlägga befolkningens nuvarande verkliga situation, och efter bästa förmåga omfördela löneinkomsterna för att ta bort de sociala orättvisorna. Jag skulle engagera mig i utbildning och rättsväsendet, vilket inte alltid är så rättvist; och jag skulle göra allt som är möjligt för att förbättra livet för människorna i mitt distrikt.

Översatt från engelska