Global fråga & svar: ”Hur bör regeringarna lösa flyktingproblemet i världen?”
Lund, Sverige: Nadira Huremovic, 57, sjuksköterska


Alla flyktingar behöver hjälp; världen behöver samarbeta för att stödja flyktingarna till att integreras i samhället; i-länderna behöver stödja tredje världens länder – ett urval av förslag som lagts fram för att hjälpa till att lösa världens flyktingproblem. Det är vad Epoch Times reportrar från Sverige till Brasilien upptäckte när de frågade lokalbefolkningen: ”Hur bör regeringarna lösa flyktingproblemet i världen?” 


Lund, Sverige: Nadira Huremovic, 57, sjuksköterska

Lund, Sverige: Nadira Huremovic, 57, sjuksköterska

Min uppfattning är att alla länder i världen som kan ta hand om flyktingar skulle få en viss ersättning för varje flykting de tar emot i sitt land, och att de bör prata med varandra om hur många varje land kan ta emot. På så sätt skulle ingen stoppas vid gränsen utan att veta vad som måste göras. Det skulle också vara rättvisare om alla länder hjälper varandra i denna svåra fråga.


Quilpue V Region, Chile: Amanda Ramirez, 24, studerar näringslära

Quilpue V Region, Chile: Amanda Ramirez, 24, studerar näringslära

Jag tycker att de ska få hjälp på grund av den situation de befinner sig i. Jag tror också att de kommer att tillföra vår kultur mycket genom sina seder. I mitt land hjälper staten vanligtvis dem som de välkomnar. Därutöver tycker jag att detta skulle bevakas mer av media så att allmänheten förstår den situation som världen befinner sig i avseende denna fråga.


La Huerce, Spanien: Francisco Lorenzo Benito, borgmästare i La Huerce

La Huerce, Spanien: Francisco Lorenzo Benito, borgmästare i La Huerce

Det faktum att det finns flyktingar beror vanligen på förekomsten av odemokratiska regeringar. Idealet vore att dessa inte existerade men kommersiella intressen – strategiska eller inte – kommer före mänskliga rättigheter och landets utveckling. Bara genom att som medborgare sätta press på vår regering kan denna situation förändras.


Mosquera, Colombia: Norma Gomez, 21, anställd

Mosquera, Colombia: Norma Gomez, 21, anställd

Jag är en flykting (offer för Colombias inre konflikter)och jag måste jobba hårt för bidraget som knappt ens räcker. Vissa får fickpengar medan andra som inte är flyktingar får mer än vad vi får. Vi borde vara viktigare för regeringen och prioriteras högre i detta avseende, men jag ser att det inte finns tillräckligt med information eller ett verkligt intresse bland befolkningen.


Caloundra, Australien: Murray East, 58, hotellmanager

Caloundra, Australien: Murray East, 58, hotellmanager

I-länderna måste stödja tredje världens länder i deras egna hemländer. Lös problemen som uppstår där och flyktingströmmen kommer att avstanna. Det är ett globalt problem. Det kommer inte att upphöra om inte – ja, det tar väl aldrig slut, historien säger oss att det aldrig tar slut – det har alltid varit så. Jag tror att metoder för kommunikation och transporter tillåter fria och enkla transporter och att resa mellan länderna, men jag tycker att i-länderna måste ta hand om tredje världen bättre.


Teheran, Iran (tillfälligt i Australien): Sassan Ahmadzadeh, 40, kvalitetskontrollingenjör

Teheran, Iran (tillfälligt i Australien): Sassan Ahmadzadeh, 40, kvalitetskontrollingenjör

Jag har en hel del erfarenhet av afghanska flyktingar på grund av kriget i Afghanistan. Jag tycker att alla människor runt om i världen ska hjälpa dessa länder som är berörda av denna fråga. Jag tycker att detta är hela världens problem och inte bara det landets problem.


Lima, Peru: William Delgado, 22, bankadministratör

Lima, Peru: William Delgado, 22, bankadministratör

Mitt förslag är att världens regeringar skulle skapa frivilligorganisationer som hjälper flyktingarna. De skulle få arbeten när de kom till sina värdländer och bli en del av arbetskraften och på så sätt bidra till att stödja landets utveckling och ekonomi. De skulle få nödvändiga medel för att leva utan att generera mer kostnader [från vår sida], och de skulle få möjligheten att integreras positivt i samhället. Om de är doktorander kunde de till och med stimulera ekonomin. Här i mitt land finns det flyktingar som är väl mottagna.


Sao Paulo, Brasilien: Patricia da Conceição Silva, 22, kontorist

Sao Paulo, Brasilien: Patricia da Conceição Silva, 22, kontorist

Det är större kontroll och stelbenthet mot människor vid gränserna i alla länder runt om i världen; det finns mycket otäcka saker; och villkoren är speciellt hemska för befolkningen i slummen i vårt Brasilien. … Ingen människa förtjänar att bli så ringaktade som vi blir. Myndigheterna måste tänka med kärlek på sina medmänniskor. Detta är nödvändigt för att förbättra situationen för "flyktingar" som helhet.

Översatt från engelska