Global fråga & svar: ”Har vädret förändrats i ditt land de senaste fem till tio åren?”
Teckomatorp, Sverige: Camilla Carlsson, 37, sjuksköterska


I allmänhet har väderförhållandena blivit mycket förändrade, som exempelvis skogsbränder, översvämningar och den extrema hettan och kylan. Det är vad Epoch Times reportrar från Sverige till Peru upptäckte när de frågade lokalbefolkningen: ”Har vädret förändrats i ditt land de senaste fem till tio åren?”


Teckomatorp, Sverige: Camilla Carlsson, 37, sjuksköterska

Teckomatorp, Sverige: Camilla Carlsson, 37, sjuksköterska

Det har verkligen förändrats, till exempel i jämförelse med hur vädret var när jag var yngre eller under barndomen. Under vintern fanns det alltid snö runt julen och under några vintrar föll det mycket snö. Det verkar som om vintersäsongen är längre än sommaren. Det var mycket bättre när jag var yngre tycker jag.


Mosquera, Cundinamarca, Colombia: Ayda Gonzalez, 36, publicist

Mosquera, Cundinamarca, Colombia: Ayda Gonzalez, 36, publicist

Det har blivit varmare. Det är hetare – på nyheterna ser man att det har varit skogsbränder och översvämningar. I denna region brukar det inte regna under jul men nu har det gjort det. I allmänhet uppfattar man förändringen men det har inte påverkat mig direkt.


Rio de Janeiro, Brasilien: Vilma Cruz Belfort, 53, advokat författare

Rio de Janeiro, Brasilien: Vilma Cruz Belfort, 53, advokat författare

En radikal förändring som fortsätter att öka är ett resultat av människans agerande. Det är som en gammal historia på samma tema: människan och naturen. Naturen ger tillbaka till människan vad de har orsakat och tvärtom. Brasilien har en blandning av händelser: i nordöst – torka; i södra Brasilien – regn som ger översvämningar som dränker, som dödar! […] En cykel av händelser som reflekterar allt i landet, så mycket sol, så mycket regn, en ekologisk obalans som människan har bidragit till genom avverkning av skogar. Varje år upprepar historien sig, lämnar förödelse efter sig, ger varningar till människan som inte lär sig.


Puerto Montt, Chile: Daniela Gutierrez, 29, lärare

Puerto Montt, Chile: Daniela Gutierrez, 29, lärare

Jag tycker att det har ändrats mycket här I Chile; det är något som har påverkat hela landet. Jag känner att föroreningar och nedsmutsning som har orsakats av mänskligheten på vår planet, har skadat ozonskiktet och det är farligare på sommaren med ultravioletta strålar. Och vintrarna är mycket kallare, det har blivit två ytterligheter. Detta leder till ett annat problem och det är den ekonomiska aspekten; eftersom det produceras mindre och till en högre kostnad. Det är nästan ironiskt att folk köper dyrare produkter, och fortsätter att skada planeten. Jag anser att vi bör ändra politiken i varje regering och utbilda befolkningen till att inte bara bli mer tekniska utan också ta hand om jorden.


Barcelona, Spanien: María Cruz Collado, 55, rådgivande dietist

Barcelona, Spanien: María Cruz Collado, 55, rådgivande dietist

Ja mycket har förändrats. Tidigare var alla fyra årstider väl definierade. Under hösten och våren behövdes bara en lätt jacka, för om det var på den varmare sidan räckte det med att ha på sig en tunn kappa. Nu är förändringarna mycket "abrupta" och det växlar från mycket kallt till mycket varmt från den ena dagen till den andra. Samma sak med regn i regnperioden, regnen är mycket intensiva och skadar grödorna. Skörden förstörs och det påverkar priset på mat.


Lima, Peru: Pablo Valverde, 72, pensionär

Lima, Peru: Pablo Valverde, 72, pensionär

Mycket har förändrats. Peru har alltid haft klart avgränsat klimat, men nu ändras det mycket – mycket kalla gryningar övergår till stark värme och sedan förändras det till kalla vindar. Jag tror att det beror på den globala uppvärmningen som är omtalad, och även på grund av föroreningarna. Det rekommenderas att inte slösa med vatten. Genom gruvdrift är vatten för närvarande förorenat med kemikalier som används i utvinning av mineraler i gruvorna. Detta har lett till att näring saknas i maten; människor är mycket svaga och blir lätt sjuka.

Översatt från engelska