Global fråga & svar: ”Är lärare ett respekterat yrke i ditt land?”
Ulrik Lundström, 44, musiklärare- och läromedelsproducent, Aneby, Sverige. <p> Svår fråga, men jag tycker det! För 20 år sedan hade läraryrket högre status, på det sättet är det inte likadant längre, men bland folk i gemen är vi respekterade för det vi är och det vi gör.


Över i stort sett hela världen, har läraryrket förlorat sin tidigare så respekterade status.

Det var vad Epoch Times reportrar från Sverige till Australien upptäckte när de frågade lokalbefolkningen:

”Är lärare ett respekterat yrke i ditt land?”

Översatt från engelska


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/300.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.10.26.sanaahmedmasoomahaqpakistan.jpg" alt="Sana Ahmed, 26, psykologilärare, Islamabad, Pakistan.

I min roll som universitetslärare möts jag med stor respekt av mina studenter. De ser upp till sina lärare och pratar artigt. När jag själv var student visade jag mina lärare respekt eftersom de var äldre och lärde mig det jag ännu inte kunde. I kommunala skolor har jag sett hur studenterna visar respekt, men att många lärare på grund av sin egen frustrering, själva är mycket respektlösa och behandlar sina elever illa.
” width=”100%”>

Sana Ahmed, 26, psykologilärare, Islamabad, Pakistan.

I min roll som universitetslärare möts jag med stor respekt av mina studenter. De ser upp till sina lärare och pratar artigt. När jag själv var student visade jag mina lärare respekt eftersom de var äldre och lärde mig det jag ännu inte kunde. I kommunala skolor har jag sett hur studenterna visar respekt, men att många lärare på grund av sin egen frustrering, själva är mycket respektlösa och behandlar sina elever illa.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/300.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.10.26.India.jpg" alt="Alankritha Surya, 21, studerande, Bangalore, Indien.

Ja det är absolut ett respektfullt yrke att vara lärare i Indien. Min mamma är också lärare. När man är lärare åtnjuter man inte bara respekt från de högre klasserna, som man vanligtvis vill undervisa. Man känner också självrespekt när man undervisar de som är mindre priviligierade. Att undervisa är definitivt ett förnämt yrke i Indien och många studenter strävar efter att bli lärare.
” width=”100%”>

Alankritha Surya, 21, studerande, Bangalore, Indien.

Ja det är absolut ett respektfullt yrke att vara lärare i Indien. Min mamma är också lärare. När man är lärare åtnjuter man inte bara respekt från de högre klasserna, som man vanligtvis vill undervisa. Man känner också självrespekt när man undervisar de som är mindre priviligierade. Att undervisa är definitivt ett förnämt yrke i Indien och många studenter strävar efter att bli lärare.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/300.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.10.26.BLANCARUBY_CASTRODoris_CohenColombia.jpg" alt="Blance Ruby Castro Ayala, 41, revisor, Cartagena, Colombia.

I Colombia finns det faktorer som påverkar bristen på respekt för läraryrket. Inte bara i vårt land, utan i hela världen i allmänhet, har populariseringen av och de ”maxade” medierna skapat en generation av individer med många olika personliga problem, som inom familjen, socialt etcetera. Att det inte finns någon respekt för auktoriteter ökar ofta aggressionsnivån, och når i vissa områden i landet till sådana ytterligheter att det nu anses vara ett högriskyrke på grund av att antalet mord på lärare ökat.
” width=”100%”>

Blance Ruby Castro Ayala, 41, revisor, Cartagena, Colombia.

I Colombia finns det faktorer som påverkar bristen på respekt för läraryrket. Inte bara i vårt land, utan i hela världen i allmänhet, har populariseringen av och de ”maxade” medierna skapat en generation av individer med många olika personliga problem, som inom familjen, socialt etcetera. Att det inte finns någon respekt för auktoriteter ökar ofta aggressionsnivån, och når i vissa områden i landet till sådana ytterligheter att det nu anses vara ett högriskyrke på grund av att antalet mord på lärare ökat.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/300.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.10.26.BulgariaPolyaMoraliyska.jpg" alt="Polya Moraliyska, 36, ekonom, Sofia, Bulgarien.

Det fanns en tid då lärare var mycket respekterade i Bulgarien, men det var längesedan. Jag kommer fortfarande ihåg när jag var student. Vi lyssnade skälvande på våra lärare när de introducerade oss i kunskapens obegränsade universum. De gjorde det med så mycket kärlek! De älskade sina arbeten och pengar var inte det viktiga. Vad ska vi göra för att få tillbaka den tiden? Lärarnas löner måste höjas ordentligt och en radikal reformering av undervisningssystemet måste införas. Skolan måste ges en utmärkt ren och sund miljö, och anarkin i skolan måste upphöra.
” width=”100%”>

Polya Moraliyska, 36, ekonom, Sofia, Bulgarien.

Det fanns en tid då lärare var mycket respekterade i Bulgarien, men det var längesedan. Jag kommer fortfarande ihåg när jag var student. Vi lyssnade skälvande på våra lärare när de introducerade oss i kunskapens obegränsade universum. De gjorde det med så mycket kärlek! De älskade sina arbeten och pengar var inte det viktiga. Vad ska vi göra för att få tillbaka den tiden? Lärarnas löner måste höjas ordentligt och en radikal reformering av undervisningssystemet måste införas. Skolan måste ges en utmärkt ren och sund miljö, och anarkin i skolan måste upphöra.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/300.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.10.26.BrazilAliceMaccaccheroGustavoMassena.jpg" alt="Alice Maccacchero, 21, juridikstuderande, Rio de Janeiro, Brasilien.

Fastän frågor som rör utbildning alltid är närvarande i både politiska och informella debatter, är utbildningen i Brasilien fortfarande beroende av att tillfälliga åtgärder vidtas av regeringen. Som till exempel de elever från kommunala skolor som år efter år automatiskt godkänns trots att de har låga betyg. Därför är utbildning fortfarande ett stort socialt problem i mitt land.
” width=”100%”>

Alice Maccacchero, 21, juridikstuderande, Rio de Janeiro, Brasilien.

Fastän frågor som rör utbildning alltid är närvarande i både politiska och informella debatter, är utbildningen i Brasilien fortfarande beroende av att tillfälliga åtgärder vidtas av regeringen. Som till exempel de elever från kommunala skolor som år efter år automatiskt godkänns trots att de har låga betyg. Därför är utbildning fortfarande ett stort socialt problem i mitt land.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/300.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.10.26.MIGUELIVPeru.jpg" alt="Miguel Castillo, analytiker, Lima, Peru.

Vi skulle kunna säga att det inte respekteras av staten självt. Lönerna täcker bara en tredjedel av behoven. En lärare har inte ens råd att köpa de böcker som behövs för att kunna utbilda och kvalificera sig för att kunna förbättra sina prestationer, jämfört med ett arbete på college. Undersökningsresultaten i läsning och matematik har varit mycket låga.
” width=”100%”>

Miguel Castillo, analytiker, Lima, Peru.

Vi skulle kunna säga att det inte respekteras av staten självt. Lönerna täcker bara en tredjedel av behoven. En lärare har inte ens råd att köpa de böcker som behövs för att kunna utbilda och kvalificera sig för att kunna förbättra sina prestationer, jämfört med ett arbete på college. Undersökningsresultaten i läsning och matematik har varit mycket låga.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/300.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.10.26.ChilePamelaJaime.jpg" alt="Pamela A Contreras, 27, försäljare, Puerto Montt, Chile.

Det är inte en respekterad karriär. När du väljer denna karriär, förr var det ett kall men nu är den ett fritt val. Tidigare fanns det ett annat val. Vi kan inte glömma namn som Pedro Prado, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro. Vi måste komma ihåg att vårt samhälle formas av våra föräldrar hemma och i klassrummet av våra lärare. Glöm inte att utbildningen är ett mycket användbart verktyg för framåtskridande och utvecklingen i samhället, så vi måste ha den yttersta respekten för de som utbildar oss.
” width=”100%”>

Pamela A Contreras, 27, försäljare, Puerto Montt, Chile.

Det är inte en respekterad karriär. När du väljer denna karriär, förr var det ett kall men nu är den ett fritt val. Tidigare fanns det ett annat val. Vi kan inte glömma namn som Pedro Prado, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro. Vi måste komma ihåg att vårt samhälle formas av våra föräldrar hemma och i klassrummet av våra lärare. Glöm inte att utbildningen är ett mycket användbart verktyg för framåtskridande och utvecklingen i samhället, så vi måste ha den yttersta respekten för de som utbildar oss.