Glasgows tvillingstad påstås inblandad i svart organhandel
Den internationella människorättsadvokaten David Matas, som i flera år har uppmärksammat Kinas organstölder, talar vid Joan B Kroc Institute for Peace & Justice vid universitetet i San Diego den 11 maj. (Foto: Alex Li/The Epoch Times)


Strålkastarna riktades mot Glasgows kopplingar till Kina under förra veckoslutet när det kom fram påståenden om att sjukhus i dess tvillingstad Dalian i nordöstra Kina säljer organ som tagits från avrättade samvetsfångar.

Glasgow var värd för European Society of Transplantations (Europeiska sällskapet för transplantations) årliga kongress den 4-7 september. Jämsides med den anordnade frivilligorganisationen Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH, Läkare mot organskörd med tvång), ett forum under vilket det kom fram påståenden om att Kinas kommunistregim tar organ från friska fångar medan de fortfarande lever.

Organ såsom levrar, njurar och hjärtan säljs sedan på svarta marknaden till välbeställda patienter i behov av organtransplantation, vilka ofta reser från länder i Väst. Den främsta källan till sådana organ, enligt Nobelprisnominerade människorättsadvokaten David Matas, är utövare av den andliga metoden Falun Gong, vilken förbjöds i Kina 1999. Matas rön finns redovisade i boken Bloody Harvest: The Killing of Falun Gong For Their Organs (Blodig skörd: Dödandet av Falun Gong för deras organ), skriven tillsammans med tidigare kanadensiske statssekreteraren David Kilgour.

Den undersökande journalisten
Ethan Gutmann, författare till ”Losing the New China”, (Det Nya Kina går förlorat), sade till forumet:
– Nordöstra Kina är hemvisten för organskörd från Falun Gong, ingen tvekan om det. Det är dit så många av mina vittnens berättelser pekar”.

Edward McMillan Scott, vice ordförande i Europaparlamentet, stödde påståendena med ett budskap till forumet genom att återge sina egna undersökningar.

– Under mitt senaste besök i Peking i maj 2006 träffade jag före detta samvetsfångar, av vilka en, Cao Dong, hade varit turistguide. Han var också Falun Gong-utövare, en populär serie övningar inom Buddha-skolan, vilken har förföljts av regimen sedan 1999. Han berättade för mig att hans kompis, också utövare, hade försvunnit från cellen på kvällen. Härnäst såg han hans lik i fängelsesjukhuset med hål där kroppsdelar uppenbarligen hade tagits bort.

Tidigare FN-rapportören om tortyr, den österrikiske advokaten Manfred Nowak, rapporterade 2006 att Falun Gong-utövare utgjorde två tredjedelar av de tortyrfall i den kinesiska regimens förvar som anmälts till hans kansli.

Dalian och Glasgow har varit tvillingstäder sedan 1987. ”Borgmästare” Bob Winter från Glasgow besökte Dalian 2008. Städerna har som måslättning att öka samarbetet inom områdena ekonomi, handel, utbildning och idrott. Det pågår diskussioner om att sammankoppla skolorna i de båda städerna.

En talesperson för Glasgows stadsfullmäktige sade till Epoch Times:
– Illegal organskörd är en klart beklagansvärd hantering. Mänskliga och medborgerliga rättigheter ingår som en grundläggande del av fullmäktiges ansvarsområde och dessa frågor togs upp av 
”Borgmästaren” när han var i Kina 2008.

Yuyu Williamson, människorättsaktivist från Glasgow, men ursprungligen från Kina, säger att Glasgow inte borde ha sådana band till Kina.

– Jag tycker att Glasgow inte borde vara tvillingstad med Dalian, för medan Glasgow respekterar mänskliga rättigheter så går det som händer i Dalian allvarligt emot mänskliga rättigheter. I västvärlden finns det donationer och de tar organ för att rädda människor, men i Kina dödar de människor för deras organs skull och säljer dem för vinstens skull.

Det finns farhågor om att sådan illegal hantering skulle kunna påverka donerandet av organ i Storbritannien.

– När transplantation får ett dåligt rykte påverkar det donerandet, sade David Matas.

– Enda sättet att hålla
igång systemet är genom donationer och varje land behöver mer donationer. De [yrkesverksamma inom transplantation] behöver städa upp inom systemet för att få systemet att fungera i deras egna länder så de är mycket bekymrade över det, tillade Matas.

– Sjukvården borde undersöka anklagelserna. Regeringar i Väst och sjukvårdskåren borde göra det de kan för att kontrollera om det ligger något i anklagelserna. Det är fullständigt emot all etik – medicinsk och humanitär.

Frivillig organdonation är praktiskt taget obefintlig i Kina av kulturella skäl. Den kinesiska regimen påstår att de flesta organen kommer från avrättade fångar som har gett sitt medgivande när de var dödsdömda.

När man ser på tillgängliga uppgifter ”skulle Kina behöva 30 000 avrättningar per år för att skaffa fram 10 000 transplantat enbart från dödsdömda fångar”, skrev David Matas i en debattartikel publicerad i maj i Epoch Times.

Matas sade vid forumet att antalet avrättningar troligen inte överstiger 7 000 per år, vilket baseras på en frikostig uppskattning från en delegat i Folkkongressen som förespråkade en reform av dödsstraffet.

Såvida inte fångar väljs ut som passande innan avrättningen, skulle bara runt en av tio avrättade fångar passa som donatorer, enligt Matas. Med den enorma skillnaden i antal anser han att den kinesiska regimens förklaring till dess organkällor helt enkelt inte går ihop.

Översatt från engelska