Genmodifierat ris från Kina funnet i Sverige


Spår av icke godkänt genmodifierat ris från Kina vid hittades vid Livsmedelverkets inspektion. Verket befarar att problemet kommer att öka.

Livsmedelverket genomförde under hösten en undersökning för att se om det kinesiska genförändrade riset Bt63 förekommer på svenska marknaden. Det hittades vid ett stickprov, i ett paket risnudlar hos ett företag i Stockholm. Det framgick inte på produkten att Bt63 ingick, vilket är ett absolut krav.

Även om Livsmedelsverket bara fann små mängder, är Bt63 inte EU-godkänt som genmodifierad råvara och får då inte förekomma överhuvudtaget. Bt63-ris har på sista tiden hittats i flera EU-länder.

Företaget som hade risnudlar med spår av Bt63 uppvisade ett intyg på att produkten inte innehöll något genetiskt material. Verket konstaterar att det inte kan förlita sig på certifikaten. EU kan inte heller acceptera dokumentation från länder utanför EU utan medlemsländerna måste själva göra analyser.

Endast fyra genmodifierade majshybrider och en sockerbeta är godkända inom EU. Utanför EU är fler genetiskt modifierade produkter godkända och verket förväntar sig att dessa kan komma att bli inblandade i konventionella livsmedel, vilket innebär mer omfattande kontroller.

EU-länder rapporterar fynd av genetiskt modifierade produkter till det gemensamma varningssystemet Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF).