Genetiskt modifierade myggor har släppts ut i Panama
Malariamygga av arten Anopheles (James Gathany/CDC)


Med början från den 15 februari började ett brittiskt bioteknikföretag Oxitec släppa ut genetiskt modifierade (GM) myggor i Nuevo Chorillo, Panama. Företaget kommer att släppa ut 240 000 GM-myggor i veckan.

Malariamygghonor (Anophelesmygga) sprider malaria, denguefeber och andra sjukdomar. Tanken är att släppa ut mygghanar som har manipulerats genetiskt för att producera avkomma som dör, vilket minskar beståndet och sjukdomsspridningen.

Oxitec har redan släppt ut tre miljoner GM-myggor i ett fälttest på Caymanöarna under 2010 – det första utsläppet någonsin av en genmanipulerad insekt. Biosäkerhetslagarna är slappa på Caymanöarna, ett brittiskt territorium. Beståndet av myggor i regionen minskade med så mycket som 80 procent inom tre månader.

Oxitec kritiserades för att inte ordentligt informera Caymanöarnas invånare om frisläppandet. Företagets hemsida tar upp en del av den allmänna kritiken på en sida med frågor och svar.

Det sägs där att företaget informerade allmänheten, men erkänner: ”Det är sant att ”spotlight”-videon om offentlig information, som också släpptes på den tiden, inte uttryckligen angav att försöksmyggorna var genetiskt modifierade. Detta var en oavsiktlig försummelse, eftersom det aldrig har funnits några försök att dölja detta faktum.”

GeneWatch och många liknande grupper, som är på sin vakt mot gentekniken, är oroliga för utsläpp i Panama på grund av de potentiellt negativa och oåterkalleliga effekterna det kan ha på miljön. GeneWatch upptäckte genom en utredning hos Freedom of Information Act att Oxitec inte lämnade in en riskbedömning i sin ansökan till den brittiska regeringen för att gå vidare i Panama. Oxitec sade att Panamas reglerare lade fram sin egen riskbedömning och tillsynsmyndigheterna godkände utsläppandet.

Under loppet av ett decennium har företaget enligt Oxitec genomfört tester i labbet och på fältet för att garantera säkerheten för sin produkt.

Företaget sade till BBC förra året att några honor oundvikligen har avlats av misstag. GM-myggor är inte utformade att framgångsrikt föröka sig under normala utomhusförhållanden men i labbet ger förekomsten av antibiotikan tetracyklin (används i jordbruket) dem möjlighet att producera avkommor som kommer att överleva.

Som med många GM-produkter finns det en oro för att när den nya arten föds upp, kan den sprida sig utom kontroll och kanske ha en negativ inverkan på ekosystemet.

Oxitecs vd, Haydn Parry, sade att företaget inte skulle införa myggor i en miljö där tetracyklin finns.

Myggor är inte de enda insekterna som man bearbetar i Oxitecs laboratorier. Företaget leder i produktionen av alla typer av genetiskt modifierade insekter som är avsedda att kväva beståndet av skadegörare i jordbruket.

Till exempel släpptes en rosa GM-mallarv (förstör bomullsvadd) ut mellan 2006 och 2008 i USA för att hjälpa till att kontrollera skadedjur i bomull, rapporterade GeneWatch. Bolaget utvecklar även en mygga som är resistent mot malaria.

GeneWatch konstaterar: ”Detta tillvägagångssätt skulle kräva att GM-myggor helt ersätter det vilda myggbeståndet, vilket är mycket svårt att åstadkomma.”

Översatt från engelska