Gåtan med sfinxen och det kontroversiella svaret
Sfinxen vid Gisa i Egypten. (David Henderson/iStock/Thinkstock)


Somliga säger att den stora sfinxen i Egypten är tusentals år äldre än den vanligen ansetts vara, en kontrovers som har förekommit i det arkeologiska samfundet i decennier.

I början av 1990-talet var geologen Robert M. Schoch på Boston University den första som satte båten i gungning och startade kontroversen när han tillkännagav att sfinxen kan dateras till 5000 eller 7000 f.Kr., tidigare än den egyptiska kulturen.

“1990 åkte jag första gången till Egypten med det enda syftet att undersöka den stora sfinxen ur ett geologiskt perspektiv. Jag förutsatte att egyptologerna hade rätt i sin datering. Men snart upptäckte jag att de geologiska bevisen inte överensstämde med det som egyptologerna sade”, skrev Schoch på sin webbsida.

Egyptologerna och historikerna tror allmänt att sfinxen byggdes under faraon Khafres styre. Khafre, också känd som Chefren, sägs ha beordrat byggnationen 2500 f.Kr.

De geologiska bevisen tycks dock peka mot ett mer avlägset förflutet. Sfinxen är uthuggen i berget på platsen, som förutom sfinxens kropp även utgörs av de omgivande bergsväggarna.

“Jag upptäckte kraftig erosion som jag drog slutsatsen endast kunde ha orsakats av regn och vattenavrinning”, fortsatte Schoch. ”Saken är att sfinxen är belägen i kanten av Saharaöknen och regionen har varit torr under de senaste 5000 åren.”

Schoch hade turen att få flera närliggande strukturer noggrant daterade till perioden för det Gamla riket i forntida egyptisk historia och med vilka han kunde jämföra sfinxen. De här strukturerna hade tydliga exempel på erosion av vind och sand som skiljer sig betydligt från vattenerosion.

Han drog slutsatsen att sfinxen måste vara mycket äldre än den perioden. Sfinxen, menade han, kunde dateras till allt mellan 5000 till 9000 f.Kr., när det var mycket mer regn i området.

Efter att ha undersökt det närmare tror dessutom Schoch att faraon Khafre lät förnya sfinxen då den införlivades med hans begravningskomplex, när sfinxen redan var tusentals år gammal. Sfinxen kan ha genomgått andra förändringar under dynastiperioden i forntida Egypten.

“Det är tydligt för mig att det nuvarande huvudet inte är det ursprungliga huvudet. Det ursprungliga huvudet skulle ha varit allvarligt nött av vädret och eroderat. Det höggs sedan ut på nytt under dynastierna och när det höggs ut på nytt blev det naturligt mindre”, sade Schoch.

Han menar att sfinxen i sin ursprungliga form kanske inte alls var en sfinx, utan att det kan har varit ett lejon.

De här upptäckterna skakade förstås om många vetenskapsmän, historiker och egyptologer som hävdat att det inte finns några bevis för en civilisation i Egypten som kan ha byggt sfinxen så långt bak i tiden. Sedan 1990-talet har emellertid flera andra arkeologiska platser grävts fram som föregår de kända civilisationerna. En sådan plats är Göbekli Tepe i Turkiet, som är daterad till omkring 9000 f.Kr.

Översatt från engelska