Gao Zhishengs hustru talade för Falun Gong på 10-årsdagen av förföljelsen
Geng He (höger) talar för Falun Gong på 10-årsdagen av den kinesiska regimens förföljelse av gruppen. (Dai Bing/The Epoch Times)


Geng He är hustru till den framstående kinesiske människorättsadvokaten Gao Zhisheng. Gao är känd för att ha representerat en rad olika grupper som förföljs av den kinesiska regimen. Han greps i februari och det är okänt var han finns för tillfället. Geng He och deras två barn flydde till USA tidigare i år.

Nedan följer Geng Hes tal vid en manifestation för att få slut på förföljelsen av Falun Gong som hölls den 16 juli på Capitol Hill i Washington D.C.

”I dag är jag här som Gao Zhishengs hustru. Stående här tillsammans med så många Falun Gong-utövare från hela världen kan jag tala ut om vad som finns i mina tankar utan någon fara. Jag kan inte uttrycka hur betydelsefullt detta är.

Detta är ännu ett 20:e juli – den kinesiska kommunistregimen har förföljt Falun Gong i 10 år!  Advokat Gao Zhisheng ficka veta fakta om förföljelsen av Falun Gong under sommaren 2004.

Tusentals människor har dött, miljontals har fängslats i hjärntvättklasser, koncentrationsläger, arbetsläger, fängelser och mentalsjukhus; tiotals miljoner människor drabbas av böter, övervakas hela tiden, utsätts för diskriminering, trakasseras, deras familjer och hem ödeläggs och deras barn sparkas ut från skolan.

Förföljelsen mot denna stora grupp människor är bortom vad man kan föreställa sig. Allt detta chockade Gao och tyngde hans hjärta oerhört mycket.

Jag minns dagen då han fick kännedom om allt detta. Han låste in sig i sitt rum en lång stund. Han läste igenom allt material han erhållit. Han hade tårar i ögonen hela tiden när han läste. När jag såg honom efter att han var klar var hans ögon röda och svullna. Från den dagen var han fast besluten att ta på sig ansvaret att söka rättvisa för denna grupp av människor.

Gao sade: ‘Det är olyckligt att vi lever i Kina nu när vi bevittnar och upplever allt detta lidande och katastrofer som andra inte ser! Vi har dock turen att leva i Kina nu, eftersom vi kommer att få uppleva och bevittna processen av en stor nation som avslutar sitt lidande och sina katastrofer.’

Gao har hjälpt många utsatta grupper att skydda deras medborgerliga rättigheter. I denna process har han bevittnat hur tiotusentals vanliga medborgare lider mycket på grund av den onda regimen.

Från oktober till december 2005 riskerade han sitt liv när han gick till Shandong i Hebei och till nordöstra Kina för att undersöka förföljelsen av Falun Gong-utövare. Från varje fall av förföljelse kände Gao djupt att den kinesiska kommunistregimen har fortsatt att skapa en livslång smärta för denna grupp av människor. Vad som gjorde Gao ännu mer bedrövad var att han såg att offren inte längre var enbart utövare av Falun Gong och deras familjemedlemmar.

Den pågående politiken under förföljelsen av Falun Gong har påverkat många människor i olika yrken i samhället. Den har fått dem att förlora sin medmänsklighet, förlora sin moral och förlora sina känslor av skuld och skam, och de mest grundläggande värden och värderingar. Detta är en fruktansvärd sak och den mest beklagansvärda sak för denna nation.

Genom dessa undersökningar etablerade Gao nytt hopp för vår nation: gruppen av Falun Gong-utövare som har visat motstånd, frid och stort tålamod. Gao har berättat för oss mer än en gång att vår nation nu har  hopp. När vi dricker te eller när vi sover fortsätter Falun Gong-gruppen att arbeta för att upplösa det kinesiska kommunistpartiet. Som ett resultat förstod Gao att Falun Gong-gruppen var den mest pålitliga bundsförvanten att upplösa den kinesiska kommunistregimen.

Trots att samma förföljelse som begås mot Falun Gong-utövare har drabbat vår familj och Gao själv, på grund av hans tre öppna brev, och att det inte är känt var Gao befinner sig för närvarande, har vi aldrig ångrat hans agerande. Gao har sagt att för att avsluta denna nations lidande behöver vi människor med hög moral, Falun Gong-utövare har gjort det, och vi måste också göra vår del. Inte att glömma finns det också Gud vars vilja inte kan motsättas. När Gud står med oss i denna kamp kommer gryningen inte vara alltför långt borta.

Först när vi löser upp den kinesiska kommunistregimen kan vi avsluta alla lidanden och katastrofer. På denna dag som markerar 10-årsdagen av förföljelsen av Falun Gong, uppmanar jag också alla godhjärtade människor att stå hand i hand med Falun Gong-utövare och med de som förföljs på grund av deras stöd för Falun Gong. Jag tror att detta är inte bara en önskan från mig själv och andra godhjärtade människor utan också en önskan av Gao själv.

Tack!”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19784/