Gao Zhishengs brev till USA:s kongress, del 2


Detta är del två av den kinesiske människorättsadvokaten Gao Zhishengs brev till USA:s kongress och senat. Efter att de kinesiska myndigheterna fick kännedom om det greps han och befinner sig därefter på okänd ort. Del ett kan” target=”_blank”>http://www.epochtimes.se/articles/2007/06/05/12530.html).

Ett av fallen i rapporten handlar om Liu Boyang, en 28-årig med fil kandidatexamen i medicin, och hans mor, vilka båda var Falun Gong-utövare. Modern och sonen blev torterade till döds i samma byggnad inom tio dagar efter att de hade frihetsberövats. De sista nätterna innan de dog kunde de två höra varandras tragiska skrik under tortyren. Den kinesiska polisen, tjänande den kommunistiska regimen, begick hemska brott mot modern och sonen på sätt som sätter historiska rekord i skamlighet och besudlar den mänskliga värdigheten. Vid den tid då jag skrev på mitt tredje öppna brev till de kinesiska ledarna, kvarhölls fortfarande moderns och sonens lik av den 610-byrå som hade dödat dem. En del andra offer är fortfarande vid liv och kan vittna om förföljelsen.

Så idag vill jag ta mig friheten att till er och hela mänskligheten ställa följande frågor:

1. Är den åtta år långa förföljelsen av Falun Gong och brotten mot mänskligheten begångna av det kinesiska kommunistpartiet ett problem enbart för offren? Eller är de problem för hela mänskligheten?

2. Är KKP:s (kinesiska kommunistpartiets) folkmord och dess brott mot mänskligheten ett hot enbart mot offren eller är de ett hot mot hela det mänskliga samhällets moralvärderingar?

3. Förmår mänskligheten att hantera sådana folkmord och brott mot mänskligheten som sker under skydd av en statsmakt? I detta sammanhang kan tre underfrågor ställas:

a. Har dagens samhälle modet och samvetet att stå upp emot långvarigt och öppet begånget folkmord?

b. Om ja, har vi förmågan att stoppa det?

c. Bedömt utifrån de definitioner av brott mot mänskligheten och folkmord som är stipulerade i internationella lagar uppfyller ett stort antal ämbetsmän inom KKP alla nämnda kriterier för båda dessa brott, inklusive Jiang Zemin, Luo Gan, Zhou Yongkang och Liu Jing. Det finns omfattande mängder av bevis. I slutändan är det en fråga om det internationella samfundets breda allmänhet har en känsla av ansvar och mod att ärligt möta dessa bevis.

Bevisen innefattar:

1. För vart och ett av de bekräftade fallen av Falun Gong-utövare som har förföljts till döds (antalet växer fortfarande på grund av vår likgiltighet) har vi:

a. deras fullständiga namn, födelsedatum, ID och adress

b. detaljerade redogörelser för hur de torterades till döds

c. dokument som bevisar deras dödsfall

d. deras lik, aska och gravar som materiella bevis

e. vittnesmål från deras familjer och vänner vid liv

f. i de flesta fall bevis på deras frihetsberövanden

g. för de som fick organ borttagna finns bevis på stygn på kropparna och inspelade telefonsamtal med involverade sjukhus, samt bevis tillhandahållna av inblandade transplantationsläkare

h. ett stort antal fotografier på de döda kropparna

i. personerna som är ansvariga för dödandet är fortfarande vid liv och kan kallas och utfrågas av en särskild tillsatt tribunal.

d. Många Falun Gong utövare har aldrig hörts av sedan de blev arresterade. Deras familjer kan vittna om detta.

e. Över 100 000 överlevande kan vittna om tortyren de genomgått, som elektriska stötar på de privata delarna, torterade i ”tigerbänken, ” och stuckna med skarpa bambustickor.

f. Tiotusentals överlevande Falun Gong-utövare som blivit fängslade i arbetsläger.

g. De som fortfarande är fängslade i arbetslägren.

h. Miljoner som har varit fängslade i hjärntvättningsläger.

i. De som fortfarande är fängslade i hjärntvättningsläger.

j. Ett stort antal men oidentifierade barn som har blivit utestängda från skolan och lämnats hemlösa.

k. Tiotals miljoner som mist sitt arbete och sin försörjning, som är förnekade sin frihet och rätten att resa utanför landet.

l. Människor med samvete inom det kinesiska kommunistpartiet som kan vara vittnen.

4. Frågeställningen som vi alla måste möta är om att sträva efter straff [av kriminella]. Är Kina ett undantag när det kommer till allmänna internationella lagar för dess brott mot mänskligheten och folkmord? Vi skall inte ignorera svårigheterna att starta den här processen på grund av att KKP har bemäktat sig av statsmakten för att ge de kriminella skydd. Emellertid, är det troligt, möjligt, och nödvändigt från de internationella lagarnas perspektiv att föra fram kriminella förfaringssätt, inkluderat att utfärda arresteringsorder, för att få kriminella till domstol.

En större del av det här brevet tillägnas Falun Gong frågan, eftersom förföljelsen av Falun Gong är den största katastrofen för mänskligheten i denna era. Med det menas inte att andra religiösa grupper rättigheter i Kina inte är kränkta. KKP:s konstanta bannlysning av kyrkor med kristen börd är jämförbar med den chockerande förföljelsen av Falun Gong. Med undantag från större städer som Peking och Shanghai, där människor starkt motsätter sig förföljelsen och tvingar diktatorerna att bli något återhållsamma, förföljelsen i mindre städer och byar mot medlemmar i kyrkor av kristen börd är inte någon skillnad mot den katastrof som Falun Gong utövare utsätts för.

I min hemstad, en liten stad, är antalet arresterade, fängslade, och rånade medlemmar i kyrkor av kristen börd varje år långt bortom dessa förföljda Falun Gong utövare (i landet), och denna illegala förföljelse har pågått en mycket lång tid. Baserat på min undersökning av förföljelsen med medlemmar i kyrkor av kristen börd i Xianjang Uigher Autonoma Regionen, har KKP målmedvetet utbildat en grupp poliser med fokus på trakasserier, förföljelse och att kuva medlemmar i kyrkor av kristen börd, år in och år ut. Alldeles nyligen blev herr Zhou Tong och andra i Xinjiang illegalt fängslade. KKP:s förföljelse av kristna är en öppen hemlighet.
Under tidigare år har KKP också trappat upp brutalitetsnivån och grymheten i förföljelsen av tibetanska munkar.

Gao Zhisheng, 12 september 2007

Fortsättning följer.