Gao Zhisheng gripen i Peking
Gao, väl medveten om de risker brevet kunde innebära för hans familj, lär ha sagt att "någon måste göra det". (Foto: AFP/Verna YU)


Den uppmärksammade kinesiske advokaten Gao Zhisheng, av många kallad ”Kinas samvete”, fördes under lördagen den 22 september bort från sitt hem av polis. Det är ännu okänt var han befinner sig.

Gripandet av Gao tros hänga ihop med det 16 sidor långa brev han skickade till den amerikanska kongressen i förra veckan. I brevet utrycker han sin oro över den tilltagande försämringen av mänskliga rättigheter i Kina inför OS 2008.

Gao, väl medveten om de risker brevet kunde innebära för hans familj, lär ha sagt att ”någon måste göra det.”

Gao skriver att Kinas löften till den internationella olympiska kommittén 2001 är ytliga och bedrägliga: ”Under förespeglingen att försäkra sig om att de Olympiska spelen blir en succé har all möjlig ondska tagit sig i uttryck helt öppet. Däribland påtvingade vräkningar, olagliga gripanden och förföljelse av människor som vädjar till myndigheterna, samt förtryck av religiösa människor. För alla kineser är det solklart att kommunistregimen, genom att hålla ett lyckat OS, försöker [se ut] som en laglig regering trots all tyranni och alla fruktansvärda brott mot mänskligheten som partiet begått under de senaste årtiondena, något som kostat 80 miljoner kineser livet.”

I Washington DC hölls en presskonferens efter att man mottagit brevet.

Den amerikanska representanten Ileana Ros-Lehtinen kallade Gao en röst för de ”omförflyttade, de övergivna och de förtryckta.” Hon sade att den kinesiska regimen har förlorat chansen att göra OS till ett tillfälle för större öppenhet. Istället ser regimen OS som ”en fullmakt för ytterligare kontroll och förtryck av det kinesiska folket.”

Gao Zhisheng, författare till boken ”A China More Just: My Fight as a Rights Lawyer in the World’s Largest Communist State” är en de mest uppmärksammade kinesiska människorättsadvokaterna, även utanför Kina. Han har kämpat för att försvara utsatta människor i Kina; däribland gruvarbetare, tvångsvräkta, Falun Gong-utövare och kristna. Detta trots att han utsatts för övervakning, husarrest, internering, trakasserier och mordförsök från regimen.