Gao Zhisheng erhåller juristpris
Bild: Den kinesiske människorättsadvokaten Gao Zhisheng i Peking på en nytagen bild. (Foto: Epoch Times)


Den välkände människorättsadvokaten Gao Zhisheng från Peking utsågs nyligen till mottagare av den amerikanska juristföreningen Abotas pris för modigt juridiskt arbete.

Priset etablerades 1999 för att ge särskilt erkännande till en domare eller jurist någonstans i världen, som visat utmärkande mod i utförandet av sin tjänst, som trott på och upprätthållit rättsamhällets principer, även när det inneburit risk för personlig frihet och säkerhet.

”Min kommitté har granskat mycket av ditt arbete, vilket rapporterats av ChinaScope magazine och Epoch Times, och det mod du manifesterat, genom att stå upp mot människorättsbrotten i Kina, visar att du är precis den sortens advokat som utmärkelsen är avsedd att hedra”, skriver ordförande för Abotas priskommitté, Alan I Dunst, i ett brev till Gao Zhisheng.

– Priset som tilldelats Gao visar att advokater i USA stödjer honom och det är en ära han förtjänar. Det innebär även stolthet för alla oss som stödjer honom. Vi hoppas att allmänheten uppmärksammar Gao och hans familjs situation, säger Zhang Xuerong, talesman för den ”Globala koalitionen för stöd av advokat Gao Zhisheng.”

I ett brev till den kinesiska ledaren Hu Jintao meddelar Dunst att han bjudit in Gao till prisutdelningen i Kalifornien den 30:e juni. Därefter skriver han:

”Jag skriver det här brevet för att be om din assistans med att låta Gao genomföra de arrangemang som krävs för honom att resa till Santa Barbara, Kalifornien, så att han personligen kan ta emot sitt pris.”

En sakkunnig menar att det är föga troligt att Gao skulle ges tillåtelse att lämna Kina och ta emot priset, men säger också att det inte är uteslutet med tanke på de förestående olympiska spelen och den ökade uppmärksamheten riktad mot Kina.