Gao Zhisheng åter i sin hemstad
Den kinesiske människorättsadvokaten, Gao Zhisheng. (Foto: Epoch Times)


Enligt källor uppehåller sig för närvarande den berömde kinesiske människorättsadvokaten, Gao Zhisheng, i sin hemstad i norra Shaanxiprovinsen. Trots att Gao släpptes från fängelset den 22 december har han inte återfått sin frihet. Gao och hans familj bevakas ständigt av polis.

Sedan Gao arresterades den 15 augusti 2006, och fram till det att han dömdes i december, har hans familj inte fått se några som helst juridiska dokument gällande hans fall. Den 12 december ställdes han inför rätta i en domstol på mellannivå, där han anklagades för ”omstörtande verksamhet,” och den 22 december för ”anstiftan till omstörtande verksamhet.” Han dömdes till tre års fängelse med en villkorlig dom som gäller i fem år.

Människorättsaktivisten Hu Jia, som hängett sig åt att försöka hjälpa Gao, intervjuades den 5 januari 2007 av Epoch Times. Han kunde då bekräfta att Gao för närvarande befinner sig i norra Shaanxi.

Hu berättade att Gao, efter frisläppandet, endast kunnat tala med sin bror och syster per telefon, och att han för övrigt berövats all kontakt med omvärlden.

”Han pressas av den nationella säkerhetsbyrån. De har hindrat honom från att ha någon som helst kontakt med omvärlden. Om hans åsikter återigen skulle synas i någon media eller på internet, skulle han omgående skickas tillbaka till fängelset.”

Hu betonar att frisläppandet av Gao ”inte är en förbättring i hans situation, utan snarare en allvarligare form av utagerad ondska.”

”Å ena sidan låter de Gao återvända hem i hopp om att tysta det internationella samfundet och för att få folk utomlands att tro att hans fall har lagts ner. Å andra sidan är den fem år långa villkorliga domen helt enkelt en annan typ av fångenskap. Att avskilja Gao från omvärlden är ett försök att få folk att glömma bort honom.”

Enligt Hu Jia har Gaos mod och anda givit folk tillit och styrka. Hans kvicka och ingående insikter får folk att sympatisera med honom. Den kinesiska regimen tvingades att frige Gao nu – samtidigt som den fruktar att en tiger släppts tillbaka i det fria.

Hu uppmanar det internationella samfundet, regeringar, den Internationella olympiska kommittén och de Förenta nationerna att fortsätta sina utfrågningar gällande Gao Zhishengs situation.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-1-6/50138.html