Gamla krigsfartyg sprider gift i San Francisco-bukten
En brun pelikan flyger längs San Franciscos strandkant. (Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP)


Gamla skepp som en gång låg i beredskap för krig, ligger nu ankrade i rad efter rad i flera dussin strax nordost om San Francisco. Förtöjda skiftesvis för till akter utgör skeppen en kompakt linje av metallskrov i stilla kamp mot vinden och havsströmmarna. På avstånd liknar de övergivna skeppen jättar av stål vilka ligger i väntan på utryckningsordern, men som aldrig mer kommer att tjänstgöra.

Flera miljögrupper initierade nyligen en rättsprocess vid domstolen i Sacramento för att få ett stopp på den pågående föroreningen av ekosystemet i San Francisco-bukten. Aktivister hävdar att Maritime Administration (MARAD), en federal myndighet under amerikanska transportdepartementet, är ansvarig för föroreningarna.

– Många har sett dem medan de är ute och och fiskar, sett dem borta i dimman – höljda i dis och historiens vingslag, men när man tar en närmare titt på dem är det en helt annan sak – där föreligger ett problem med rost vilket förorenar bottnen i Suisun-buktens rena vatten, säger Saul Bloom, chef för miljöorganisationen Arc Ecology.

De föråldrade skeppen läcker enligt miljöaktivister ut giftig färg och tungmetaller i vattnet och ner i sedimenten. Rättsprocessens mål är att få regeringen att följa staten Kaliforniens miljölagstiftning. Aktivister försöker också få Maritime Administration att göra sig av med ”Spökflottan” och allt farligt avfall vid en lämplig landbaserad anläggning.

Dessa skepp är flytande skrotupplag av miljöfarligt avfall i väntan på destruktion. De vittrar bokstavligen sönder i bukten. Enligt myndighetens beräkningar har skeppen släppt 18 ton metall rakt ut i bukten, säger Michael Wall, jurist på Natural Recourse Defense Council (NRDC).

Skeppen tillhör den reservflotta som lades i malpåse i Suisun-bukten efter andra världskriget och Koreakriget. Instoppad bland de andra föråldrade krigs- och understödsfartyg finns skepp med historisk betydelse såsom slagskeppet USS Iowa, som bland annat deltog i andra världskriget.

Flottreserven vid Suisun-bukten består av över 70 skepp.

Enligt Sajil Choksi från San Francisco Bay Keeper utgör skeppen två stora problem, vilka är synnerligen farliga för över 40-talet utsatta eller utrotningshotade djurarter. Ett är invaderande arter – kräftdjur och andra marina organismer som sätter sig fast vid skroven.

Det andra stora problemet är föroreningarna som kommer från skeppen. Tungmetaller och färg som fälls ut innehåller höga halter av asbest och metaller som kvicksilver, bly, koppar och zink. Dessa metaller är i dessa höga halter giftiga för djur och fiskar och orsakar miljöproblem.

Maritime Administration kunde inte nås för en kommentar om rättsprocessen men chefen för Maritime Administration, Sean T. Connaughton, berättade för Associated Press att ”det bästa sättet att skydda Suisun-bukten är att avlägsna skeppen så snart som möjligt”.

Kongressen satte en deadline under 2006 för en plan för hantering av föråldrade skepp i flottan, men beslutet fördröjdes på grund av ett regelverk som kräver att skroven på fartygen måste skrapas rena från eventuella invaderande arter, innan fartygen bogseras till deras sista viloplats.

Maritime Administration har ankrat fartyg på tre olika platser: James River i Virginia, nära Beaumont i Texas och i Suisun-bukten i Kalifornien. Nedmonteringen av föråldrade fartyg i Texas avbröts efter upptäckten i Suisun-bukten där studier påvisade att sedimenten nedanför skeppen är kraftigt förorenade.

Enligt Bloom vid Arc Ecology är ”‘Spökflottan’ ett hot mot människors hälsa såväl som miljön. Den hör inte hemma i Suison-bukten längre – den har hemsökt våra vatten alldeles för länge”.

Översatt från version