G8: Global tillväxt stabil
(Från vänster till höger) Finansminister James Flaherty från Kanada, Alexey Kudrin från Ryssland, Joaquin Almunia EU-komissionär för ekonomi, finansminister Koji Omi från Japan, Peer Steinbrueck från Tyskland, Gordon Brown från Storbritannien, USA:s vice finansminister Robert Kimmit, Italiens finansminister Tommaso Padoa Schioppa, Frankrikes generaldirektör för finanser Xavier Musca och verkställande direktör av IMF Rodrigo Rato poserar i gruppfoto på G8-toppmötet för finansministrar i Werder nära Berlin den 19 maj 2007. Finansministrarna från världens rikaste länder samlades för att diskutera olika sätt att gynna sund finansiell skötsel i Afrika och möjligen utfärda en varning till Kina på dess utlånings policy. (Foto: AFP/John Macdougall)


Den globala tillväxten är fortsatt stabil och har balanserats något mellan regioner och inom G8-länderna, enligt en kommuniké från ett möte mellan G8-ländernas finansministrar i Potsdam utanför Berlin.

Riskerna för överhettning eller lågkonjunktur har avtagit, men samtidigt fortsätter de höga energipriserna att skapa oro, fortsätter kommunikén.

Samtidigt passar G8 på att slå ett slag för kärnkraftsindustrin som ett sätt att säkra energiförsörjningen och hejda klimatförändringarna till följd av utsläpp från fossila bränslen.

Hemläxa inför Kinamöte

Sex av de åtta G8-länderna skickade sina finansministrar till mötet: Italien, Japan, Kanada, Ryssland, Storbritannien och Tyskland. Syftet med mötet var att under två dagar förbereda det årliga toppmötet med G8-ländernas ledare i början av juni.

Frankrikes nya regering skickade ingen minister och USA:s finansminister Henry Paulson gjorde hemläxan i Washington inför ett möte med kinesiska kollegor.

G8-ministrarna diskuterade även hur man på global nivå skulle kunna reglera hedgefonder. Tysklands regering vill se en global regelbok för hedgefondindustrin, något som tungviktarna från London, Tokyo och Washington inte visat något större intresse för.

Den brittiska frivilligorganisationen Oxfam passade på att anklaga G8-länderna för att de inte uppfyllt löftet från två år sedan att öka biståndet till Afrika med 50 miljarder dollar (340 miljarder kronor) per år.

Industriell bas

I skuggan av Potsdam-mötet höll även företrädare från elva utvecklingsländer ett G11-möte i Jordanien på lördagen, med syfte att dra upp riktlinjerna för framtida samarbete med G8.

Initiativet till G11 togs av Jordaniens kung Abdullah II i september i fjol. Gruppen ska lämna över en rapport om sin syn på handel och ekonomisk utveckling till G8-mötet i juni.

Med på mötet fanns utöver den jordanske kungen enligt AFP presidenterna från El Salvador, Georgien, Kroatien och Sri Lanka, vicepresidenten från Honduras och premiärministrarna från Pakistan och Marocko. Därtill deltog observatörer från Japan och Tyskland.

Enligt kung Abdullah behövs ökat budgetutrymme för utvecklingsarbetet i många länder. Han efterlyste på lördagen bland annat skuldlättnader, investeringsstöd, handel och riktat finansiellt stöd.