Fysisk aktivitet stärker skelettet hos män
Att spela badminton stärker skelettet hos män. (Foto: Tengku Bahar/AFP)


För att uppnå maximal bentäthet gäller det att få i sig rätt kost och utföra rätt fysisk aktivitet. I sin avhandling fann ortopedläkaren Magnus Högström dock att den fysiska aktivitetens påverkan endast gäller för män och att något sådant samband finns inte för kvinnor.

Benskörhet är ett problem för många. Varannan kvinna och var fjärde man får någon typ av benbrott i sitt liv vilket är svårt att förebygga. Det man säkert vet är att bentätheten grundläggs i ens ungdom och när man blir 20 år når det sitt maximum. Det går sannolikt att minska risken för benskörhet och frakturer längre fram i livet om man maximerar bentätheten.

Benskörhet beror på urlakning av skelettet på grund av mineralbrist. Mineralrik mat och med hjälp av kosttillskott av kalcium och magnesium kan man åter höja pH-värdet i en försurad kropp och öka bentätheten.

Magnus Högström från Umeå universitet har i sin avhandling undersökt betydelsen av fysisk aktivitet och vitaminers betydelse. Ishockey- och badmintonspelare som var 17 år följdes i en studie. Det visade sig att en av de båda grupperna ökade sin benmassa markant och man tittade här på den viktiga lårbenshalsen.

Trots att båda sporterna är snabba var det badmintonspelarna som ökade sin bentäthet mest. I den här sporten ändras riktningen snabbt och det finns många hopp. Det var den sortens belastning på skelettet som orsakade den positiva förändringen.

I en annan studie undersöktes relationen mellan fysisk aktivitet och bentäthet hos 62 manliga och 62 kvinnliga medicine studerande. Här delades den fysiska aktiviteten upp på hög-, medel- och låg stötbelastning. Man fann att hos män hade hög stötbelastande fysisk aktivitet effekt, men det hade den inte hos kvinnor.

Slutligen undersöktes 78 unga män för att se om vitaminerna D och A hade betydelse för benskörheten. Man fann att vitamin D2 minskade bentätheten medan vitamin D3 ökade bentätheten både i rygg och i höft, vilket också omega 3-fettsyror gjorde. A-vitamin hade inget samband med bentätheten.

Avhandlingens studier visar starka samband mellan kostfaktorer och fysisk aktivitet för utvecklingen av den maximala bentätheten hos män. Den visar däremot inte på något samband mellan fysisk aktivitet och den maximala bentätheten hos kvinnor.

Fredagen den 14 december kl. 09.00 försvarar Magnus Högström, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, idrottsmedicin sin avhandling med titeln Vitamins, Fatty Acids, Physical Activity and Peak Bone Mass. Disputationen äger rum i sal Betula, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Jon Karlsson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Källa: Umeå universitet