Fysikens lagar skiljer sig över universum
Skärmbild från Youtube av vårt kända universum från Digital Universe Atlas, en digital karta över universum, på American Museum of Natural History. (Foto: Epoch Times)


Enligt ny forskning tycks elektromagnetismen variera på olika platser. Det utmanar en av de mest fundamentala vetenskapliga principerna, den om att fysikens lagar är konstanta över universum. Studien har funnit att elektromagnetism, en av fyra grundläggande krafter i naturen tycks skilja sig över universum. Elektromagnetismens styrka anges med den så kallade finstrukturkonstanten och betecknas med symbolen alfa.

Att värdet på alfa varierar observerades för ett decennium sedan av John Webb och Victor Flambaum med kollegor på New South Wales University (UNSW) i Australien, efter att de analyserat observationer på ett stort område på himlen från Keck Observatory på Hawaii.

Som en del av en ny internationell insats har antalet observationer nu fördubblats och värdet på alfa mätts i approximativt 300 avlägsna galaxer, med användning av det mycket stora teleskopet Southern Observatory i Chile.

– Resultaten förbluffade
oss. I en riktning – från vår position i universum – avtar alfa gradvis, men i motsatt riktning blir det gradvis större, sade Webb i ett pressmeddelande.

Om upptäckten bekräftas kommer det att få djupgående påverkan på vår förståelse av rumtiden, eftersom det bryter mot en av de grundläggande principerna bakom Einsteins allmänna relativitetsteori, enligt Webb.

– Man kan faktiskt förvänta sig sådana avvikelser i vissa mer moderna ’teorier om allt’, som försöker förena alla kända grundläggande krafter. Den mjuka kontinuerliga förändringen av alfa kan också tyda på att universum är mycket större än den del vi kan observera, möjligen oändligt, sade Flambaum.

Forskningen kan ha ännu större betydelse.

– En annan populär tanke för närvarande är att det existerar många universa, som vart och ett har sin egen uppsättning med lagar, sade Michael Murphy på Swinburne University of Technology i Australien i pressmeddelandet.

– Även en liten förändring i naturlagarna innebär att de inte skrevs i sten när vårt universum föddes. De naturlagar man ser kan bero på ens ’adress i rumtiden’ – när och var man råkar leva i universum, fortsatte han.

Webb sade att upptäckterna
också kan förklara varför naturlagarna tycks stödja existensen av liv.

– Svaret kan vara att andra områden i universum inte är så gynnsamma för liv som vi känner till det, och att de fysiklagar som vi kan mäta i vår del av universum bara är lokala lagar, och i så fall är det inte speciellt förvånande att vi finner liv här, sammanfattade han.

Översatt från engelska