Fyra gånger fler bränder i Grekland i augusti än tidigare
Brandmän bekämpar en skogsbrand på Peloponnesos i Grekland den 1 september. (Foto: AFP/Takis Takatos)


Enligt ESA (European Space Agency) drabbades Grekland under augusti av fler bränder än något annat europeiskt land under det senaste årtiondet. ESA:s satelliter bevakar ständigt de bränder som pågår på Jorden med hjälp av sensorer som mäter termisk infraröd strålning från landområdena på Jorden.

Områden där temperaturen överstiger 35ºC på natten klassificeras som brandhärjade. Enligt data som insamlats sedan 1998 har Grekland under augusti i år har haft fyra gånger fler bränder än det tidigare rekordet under juli och augusti. De senaste veckorna har landet drabbats av en mängd stora bränder som ödelagt stora områden och dödat ett sextiotal personer.

Kvantifiering av bränder på Jorden är en viktig del i studierna av klimatförändringar eftersom bränderna i stor utsträckning bidrar till utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Enligt ESA skapade exempelvis väderfenomenet El Niño bränder på Borneo 1998 som släppte ut 2,5 miljarder ton koldioxid, lika mycket som koldioxidutsläppen från hela Europa det året.

Tekniken hjälper också till att ge information om skadornas omfattning samt om hur bränderna utvecklas. Myndigheterna får därmed möjlighet att vidta rätt åtgärder med att bekämpa bränderna och skydda människor. Grekland begärde enligt ESA den 29 augusti hjälp från International Charter Space and Major Disasters, en organisation där ESA och franska CNES ingår, för att få bukt med bränder som härjar landet.

Källa: European Space Agency, www.esa.int


Diagram från data insamlade av ESA:satelliter som visar antalet bränder månadsvis i Frankrike, Italien, Spanien, Portugal och Grekland från juli 1996 till augusti 2007. (www.esa.int)

Diagram från data insamlade av ESA:satelliter som visar antalet bränder månadsvis i Frankrike, Italien, Spanien, Portugal och Grekland från juli 1996 till augusti 2007. (www.esa.int)