loadingMänniskor fortsätter att jobba hemifrån, enligt Medlingsinstitutet. Arkivbild. Foto: Hasse Holmberg / TT
Människor fortsätter att jobba hemifrån, enligt Medlingsinstitutet. Arkivbild. Foto: Hasse Holmberg / TT
Inrikes

Fyra av tio arbetar hemma

TT

Distansarbetet har sedan pandemins början ökat rejält – och fortsätter ligga på höga nivåer. Det nu mer än tre gånger så vanligt att merparten av jobbet sker i hemmet än åren före covid-19-pandemin, enligt en analys av Medlingsinstitutet som fackliga tidningen Publikt refererar.

I fjol arbetade cirka 43 procent av Sveriges anställda i någon omfattning hemifrån, och cirka 13 procent förlade mer än hälften av sin arbetstid till hemmet. Åren före pandemin var den siffran mindre än 4 procent.

Den grupp som jobbar mest hemifrån är tjänstemän i privat sektor, där fler män än kvinnor har valt arbetsformen. Sett till hela arbetsmarknaden jobbar dock kvinnor oftare på distans än män.

Till följd av det ökade distansarbetet har arbetspendlingen minskat, och Medlingsinstitutet drar slutsatsen att ökningen har sin grund i pandemin. Sedan åren 2020 och 2021 har arbetsformen minskat något, men ligger fortfarande på högre nivåer än före pandemin.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingMänniskor fortsätter att jobba hemifrån, enligt Medlingsinstitutet. Arkivbild. Foto: Hasse Holmberg / TT
Människor fortsätter att jobba hemifrån, enligt Medlingsinstitutet. Arkivbild. Foto: Hasse Holmberg / TT
Inrikes

Fyra av tio arbetar hemma

TT

Distansarbetet har sedan pandemins början ökat rejält – och fortsätter ligga på höga nivåer. Det nu mer än tre gånger så vanligt att merparten av jobbet sker i hemmet än åren före covid-19-pandemin, enligt en analys av Medlingsinstitutet som fackliga tidningen Publikt refererar.

I fjol arbetade cirka 43 procent av Sveriges anställda i någon omfattning hemifrån, och cirka 13 procent förlade mer än hälften av sin arbetstid till hemmet. Åren före pandemin var den siffran mindre än 4 procent.

Den grupp som jobbar mest hemifrån är tjänstemän i privat sektor, där fler män än kvinnor har valt arbetsformen. Sett till hela arbetsmarknaden jobbar dock kvinnor oftare på distans än män.

Till följd av det ökade distansarbetet har arbetspendlingen minskat, och Medlingsinstitutet drar slutsatsen att ökningen har sin grund i pandemin. Sedan åren 2020 och 2021 har arbetsformen minskat något, men ligger fortfarande på högre nivåer än före pandemin.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024