Funktionshindrade i Kina protesterar under paralympics
Säkerhetspolisen med sina hundar passerar National Stadium strax föres starten av 2008 års paralympiska spel i Peking, Kina. (Foto: Feng Li/Getty Images)


Peking har just spenderat en förmögenhet som värdar för 2008 års Olympiska spel i Peking. De paralympiska spelen har nu pågått en vecka (på lördagen). På många kinesiska hemsidor har det offentliggjorts många öppet skrivna brev till tjänstemän inom Paralympics samt till de deltagande idrottsmännen. Det var också många organisationer för rörelsehindrade som ansökte om att få demonstrera mot spelen på öppningsdagen.

Liu Chunbao är en av de rörelsehindrade som nyligen publicerade ett öppet brev på internet. Han kommer från Liaoningprovinsen i Kina. I brevet skriver han att han vädjat i över 30 år till regeringen för sitt handikapp. Istället för att få någon hjälp, har han upprepade gånger blivit hotad av dem på grund av sina vädjanden. I brevet anför Liu en kraftfull klagan emot det kinesiska kommunistpartiet (KKP). Han säger att de nuvarande reglerna och bestämmelserna om demonstrationer bara är till för att lura människor. Liu beskrev också hur säkerhetsministeriets straffåtgärder är ett sätt för den kinesiska regeringen att använda sin maktutövning. Lagen är till för att förtrycka det kinesiska folket. Dess system med arbetsläger representerar hur regeringen tillåter missbruk av de mänskliga rättigheterna.

Liu sade att Kinas enpartidiktatur och enväldesregler är ett förlöjligande av både konstitutionen och lagsystemet. 
– Det juridiska systemet är korrupt, och rättsfall avgörs ofta baserat från någon dold politisk dagordning. För den vanliga kinesiska medborgaren finns inga garantier för några mänskliga rättigheter.

Yang Wen, som är förlamad och kommer från Xi’an i Sha’anxiprovinsen, berättar i en telefonintervju med Radio Free Asia att även om det finns regler som är till för att hjälpa funktionshindrade så är de inte tvingande. Det finns för närvarande många fall av diskriminering som begåtts mot rörelsehindrade i Kina. Till och med särskilda inrättningar för funktionshindrade har otillräcklig standard, menar han.

En organisation som själva kallar sig för “Den underjordiska föreningen för funktionshindrade kineser” utfärdade en vädjan till alla som på något vis diskriminerats för sitt funktionshinder bege sig till Himmelska fridens torg på paralympics invigningsdag för att där kräva sina rättigheter. Föreningen har också bett om stöd från alla godhjärtade personer både inom och utanför Kina.

Föreningen menar att det finns över 80 miljoner handikappade i Kina idag. De flesta av dem fortsätter att möta utmaningar på grund av sitt rörelsehinder på daglig basis. Det finns en lång historia med fördomar gentemot funktionshindrade i Kina och kränkningar mot deras rättigheter sker också ofta.

http://en.epochtimes.com/n2/china/disabled-protest-china-paralympics-3944.html