Frustration över spridning av virus i Kina
Enterovirus 71 kräver allt fler dödsoffer bland barn i Kina. (Foto: NTD News)


Utbrottet av enterovirus 71, vilket även kallas för hand-fot-mun-sjukdomen, har spridits till tretton provinser och kommuner i Kina. Nästan sex tusen fall av hand-fot-mun-sjukdomen och 22 dödsfall har dokumenterats i Anhui sedan den 4 maj. Tre dödsfall rapporterades i Guangdong, där sju hundra nya fall uppdagas dagligen. Nästan femton hundra fall har rapporterats i Peking.

Människor i Zhejiang visar upp en tydlig frustration över bristen på hjälp från myndigheterna. Enligt dem ska regeringen ännu inte ha satt in några kontrollåtgärder för epidemin.

– De ägnar ingen uppmärksamhet åt folks hälsa, säger en av invånarna i Zhejiang.

– Deras så kallade administrativa metod är ett sätt att lura människor. För att själva behålla sina egna fördelar låter de folket lida. Jag tror att allt detta lidande är kopplat till vårt politiska system, ett som saknar transparent media.

I Shanghai, där epidemin spridits i över en månad, kom medias rapporter ut först när situationen inte längre gick att dölja.

– Faktum är att KKP begår brott mot våra medborgare. För att kunna upprätthålla sina politiska intressen ignorerar de människors liv, sade en invånare i Shanghai till reportern.

– Detta är orsaken till att infektionssjukdomar kan få en sådan omfattande spridning, precis som SARS fick för några år sedan.

NTDTV-inslag: http://english.ntdtv.com/?c=145&a=3060

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-5-7/70404.html