Friheten i Kina är illusorisk, säger demokratiförespråkaren Wang Dan
I sju år höll kommunistregimen i Kina advokaten Wang Dan fången, för att han engagerat sig i demokratifrågor och varit med och lett demonstrationerna vid Himmelska fridens torg 1989. Nu lever han i exil i USA. (Foto: Gary Feuerberg / The Epoch Times)


– Amerikaner lägger alldeles för stor vikt vid Kinas ekonomiska tillväxt, samtidigt som de ignorerar de försämrade sociala grunderna i det kommuniststyrda samhället.

De får verkligen en illusorisk uppfattning om Kina, säger den kinesiska dissidenten Wang Dan på en presskonferens i USA. Den nya friheten som en del kineser åtnjuter är skör och kan hastigt komma att försvinna.

Ledarna för Kinas kommunistparti (KKP) måste börja kompromissa och bli mer demokratiska, menar Wang.

– Jag kan inte se någon verklig politisk reform i Kina idag, säger Wangs. Kinas ledare är inte inställda på förändring, det är det som orsakar problemen som Kina idag står inför.

Wang säger att lösningen på de sociala konflikterna vore att införa demokrati i Kina, och då krävs ett ”splitternytt polistiskt system.” Att försöka förhandla med Kinas enpartistyre om problemen i Tibet, Xinjiang eller Taiwan är inte realistiskt.

Att Kina rör sig i riktning till att bli ett friare samhälle är en illusion, det är inte ”riktig frihet,” förklarar Wang. Regimen skulle kunna när som helst kunna sätta stopp för den friheten.

Idag är de sociala konflikterna i landet till och med mer intensiva än vid tillfället för demonstrationerna på Himmelska fridens torg 1989, fortsätter han.  Häftiga konflikter har uppstått mellan ”kommunisteliten” som vinner på den ekonomiska tillväxten och ”känsliga” grupper som förlorat sina maktpositioner. Den enda lösningen på dessa missförhållanden är demokratisering.

1989 var Wang 20 år och en av dem som organiserade studenter vid demonstrationerna på Himmelska fridens torg i Peking. På morgonen den 3 juni 1989 gick militären till attack mot de obeväpnade demonstranterna. Många dödades och Wang sattes i fängelse. 1995 fänglades han igen för sitt engagemang i demokratifrågor. Sammanlagt satt han fängslad i sju år.

Mellan de två fängelsestraffen blev Wang konstant trakasserad av polisen, enligt Human Rights Watch. Han tilläts inte ta upp sina studier på universitetet i Peking och polisen hotade med att döda honom. När han arresterades för andra gången 1995 dömdes Wang till elva års fängelse för att ha ”konspirerat för att störta kommunistpartiet.”  Han släpptes 1998 och landsförvisades till USA. Han tillåts inte att återvända till Kina.

Massakern vid Himmelska fridens torg

Det blev ett stort mediapådrag när Wang skickades till USA och stora folkmassor hälsade honom välkommen. I en intervju med CNN 1998 uttryckte han en stark ansvarskänsla för sin roll vid protesterna på Himmelska fridens torg.

– Jag känner en oerhörd sorg över de personer som dog (i massakern) eftersom jag var ledaren, sa han till CNN. Jag ledde dem att gå till torget.

Han nämnde även de som lever i exil efter protesterna 1989, som än idag förvägras inträde i Kina.

– Efter nästan 20 år, det är inte rättvist, de är äldre nu och de behöver åka tillbaka.

När han bads att reflektera över demonstrationerna för demokrati på Himmelska fridens torg, säger Wang att man skulle ha inkluderat mer i dem. Det började som en studentrörelse men ”vi gjorde inte avvägningar, och ändrade inte vår mentalitet i tid.” Wang säger att hans studenter skulle behövt kontakta andra sektorer i samhället, till exempel reformister inom partiet, arbetsledare och andra, för att lyckas få till stånd någon förändring.

Översatt från version