Frihandelsavtalet mellan EU och USA debatteras i Europa
EU:s chefsförhandlare Ignacio Garcia Bercero (till höger) och USA:s chefsförhandlare Dan Mullaney skakar hand innan den senaste omgången av handelsförhandlingar vid EU:s högkvarter i Bryssel den 10 mars. (Foto: Georges Gobet/AFP/Getty Images)


Frihandelsavtalet inom ramen för TTIP (Transatlantic Trade and Investment Parnership) kan komma att slutföras redan innan årets slut. Avtalet skapar ett frihandelsområde mellan USA och EU.

Europakommissionen räknar med att den totala handeln mellan de två parterna skulle kunna öka med 50 procent om avtalet går igenom, vilket handels- och globaliseringsexperten vid USA:s handelsunion AFL-CIO, Celeste Drake, försiktigt välkomnar.

– Det har lagts fram som en väg ut ur den ekonomiska svackan för både oss och EU. Ett sätt att öka sysselsättning och höja BNP och löner, sade Drake.

Tillsammans med andra fackliga företrädare träffade hon förhandlarna vid ett rundabordssamtal i Bryssel på onsdagen. Samtalen var arrangerade av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK.

Debatt

Förespråkarna anser att handeln kommer att öka och utlovar ett ekonomiskt uppsving för både USA och EU-länderna. Under 2013 kunde man se en tillväxt på mellan 0,1 och 3 procent.

Men fackföreningarna ser en risk med att underteckna TTIP. Stora företag skulle kunna få ännu mer kontroll. Om regeringarna inte kan reglera dem tillräckligt kan det leda till en försämring av arbetstagarnas rättigheter.

Den mest alarmerande aspekten i avtalet för fackföreningarna är Investor-State Dispute Settlements, ISDS, vilken är en tvistlösningsmekanism som ger en investerare rätt att stämma en stat där man investerat. Detta ger en investerare (till exempel ett stort företag) rätt att använda tvistlösningsförfarandet mot en utländsk regering.

– Vår viktigaste fråga är ISDS. Det är något vi inte vill ha med i avtalet, sade Tom Jenkins, rådgivare till Europeiska handelsfacket.

– Vi är intresserade av hur vi kan få bort ISDS. Hur vi ska kunna säkerställa att arbetsvillkoren inte bara sätts på en permanent bottennivå, sade han.

De fackliga företrädarna skulle föredra att processen fördröjs så att medborgaren får mer tid att sätta sig in i frågan.

– Det finns ingen anledning att skynda på avtalet. Vi tycker att man ska sakta ner i stället. Processen borde bli mer öppen så att arbetarna och hela civilsamhället kan vara med i processen, sade Drake.
I fråga om volym är redan handelsförbindelserna mellan EU och USA de största i världen. Varje dag överstiger handeln med varor och tjänster 2,5 miljarder dollar.

– Synpunkterna från arbetsgivare, arbetstagare och icke-statliga organisationer skiljer sig i den här frågan men vi försöker hitta kompromisser, sade Jacek Krawczyk, föredragande för TTIP och ordförande i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Översatt från engelska.