Frigivna brittiska sjömän hemma
Bilden visar de 15 britterna som suttit fängslade i Iran i nästan fjorton dagar. Iran släppte dem överraskande igår och de anlände till Londons flygplats den 5 april 2007. (Foto: AFP/Angie Pearce)


Flygplanet med de 15 brittiska sjömän, som Iran grep för två veckor sedan, har landat i London. Irans president meddelade i går oväntat att flottisterna skulle friges.

De frigivna britterna landade på Heathrow utanför London strax efter klockan 13 svensk tid. De transporterades därefter med militärhelikoptrar till en militärbas i Chivenor i Devon för att träffa sina familjer och för debriefing, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Irans president överraskade i går med att meddela att de 15 skulle friges. De gripna brittiska flottisterna träffade sitt lands Iranambassadör sent under gårdagens kväll. Mötet med ambassadören Geoffrey Adams var det första efter den 23 mars då britterna greps på omtvistat farvatten.

Teheran anklagar de brittiska sjömännen för intrång på iranskt farvatten, ett område som både Iran och Irak gör anspråk på. Storbritannien har förklarat att britterna befunnit sig där på rutinuppdrag för att stoppa smuggling.

Under fångenskapen har de 15 nekats konsulär hjälp. När Iran flera gånger visat upp dem har de erkänt att de inkräktat.

Medier i Mellanöstern och London rapporterar att Qatar och Syrien hade nyckelroller som medlare i dramat, något som Damaskusregeringen bekräftat.

Två av de fångna britterna uttryckte sin tacksamhet för att de snart är fria när brittiska BBC visade bilder på dem. De intervjuades sedan president Mahmoud Ahmadinejad gjort sitt tillkännagivande.

Sjömannen Faye Turney sade att hon och kamraterna ”bad om ursäkt” för sina handlingar. Officeren Felix Carman sade att de ”behandlats med respekt och värdighet”.

-Så det blev lite tvångssemester för er här? log Ahmadinejad när han meddelat britternas frigivande.

-Jag vet inte om jag skulle uttrycka det så, men det kan man säga, svarade en av dem.

-Jag önskar er all framgång, sade Ahmadinejad.

Storbritanniens jämställdhet är dock inget som Irans ledare gillar.

-Bland de gripna britterna fanns en kvinna som är mor till ett barn. Varför ger de i uppdrag till en kvinna som är mor att patrullera havet? undrade han.

Tony Blair tackade sitt lands allierade för deras stöd under krisen med de gripna.

-Till det iranska folket säger jag helt enkelt: Vi vill er inget ont, sade han.