Freedom House-rapport om global uppluckring av frihet, del 1
En expertpanel på sociala och politiska förändringar i världen kommentade den 12 januari den årliga rapporten från Freedom House: "Freedom in the World 2010". Från vänster till höger: Jennifer Windsor, chef för Freedom House, Thomas Carothers, Carnegie Endowmen (Foto: Gary Feuerberg / The Epoch Times)


Ända sedan kommunismens fall i Östeuropa 1989 och senare i Sovjetunionen, har man förväntat sig en utökning av demokrati och frihet i hela världen. Rörelsen för mer demokrati och mänskliga rättigheter har avstannat de senaste åren, eftersom auktoritära regimer har satt sig i motvärn och hittat sätt att bekämpa demokratiska tendenser. Freedom Houses nya årsrapport, ”Freedom in the World” visar på en global nedgång i frihet för fjärde året i rad.

Frihet, demokrati och mänskliga rättigheter i världen blev inte bättre förra året, visar Freedoms Houses undersökning som spänner över världens 194 länder och 14 territorier.  Freedom House har årligen publicerat rapporter sedan 1972. Årets undersökning gav visserligen några positiva resultat men de uppvägdes av nedgångar i frihet hos 40 länder i Afrika, Latinamerika, Mellanöstern och före detta Sovjetunionen.

Arch Puddington, som står som främsta ansvarig för rapporten och är forskningschef hos Freedom House sade:
– Nedgången drabbar länder som tidigare visat tecken på reformpotential, och följs av ökad förföljelse av politiska dissidenter och oberoende journalister.

År 2009 präglades av ”intensifierat förtryck mot människorättsaktivister och civila aktivister”, säger pressmeddelandet från Freedom House.
– De starkaste auktoritära regimerna har blivit  repressivare, de har större inflytande på den internationella arenan och är kompromisslösare, sade Puddington.

Vid ett forum som sponsrades av Freedom House samma dag som rapporten gavs ut, fanns det meningsskiljaktigheter om huruvida den ”minskade” friheten som antyds i rapporten bara är en liten droppe i havet. Thomas Carothers, grundare och föreståndare för demokrati och rättssäkerhetsprogram på Carnegie Endowment for International Peace och en ledande auktoritet på demokratisering världen runt, föredrog att karaktärisera resultatet från Freedom House för de senaste fyra åren som ”stagnation” snarare än en ”nedgång” eller ”omsvängning”.

I vilket fall som helst råder det inga tvivel om att tillståndet för frihet i världen har förbättrats sedan 1989 med fler demokratier valda genom val. De flesta  av de länder som gjorde framsteg för 20 år sedan har inte fallit tillbaka. Resultat som rapporter från Freedom House för de senaste fyra åren tvivlar emellertid på att den globala demokratiska expansionen är oundviklilg.

Freedom House är en oberoende organisation som övervakar frihetsstatusen i världen med hjälp av en uppsättning variabler som mäter förändringar i ett lands efterlevnad till rättssäkerheten, föreningsfriheten och yttrandefriheten. Indikatorer för dessa friheter innefattar ett oberoende rättsväsende, fria val, icke-använding av tortyr, utsträckningen av det ”civila samhället” och pressfrihet.

Som ett allmänt mått på övergripande framsteg, eller bristen på dem, använder Freedom House flera indikatorer för klassificering av länder i tre breda statuskategorier: ”fritt”, ”delvis fritt” och ”icke- fritt”. I ett fritt land finner man flerpartisystem, skydd för medborgerliga rättigheter, samhällsliv och oberoende media. Ett ”icke-fritt” land drivs vanligtvis av ett auktoritärt styre där grundläggande politiska rättigheter och medborgerliga friheter allmänt och systematiskt förnekas. Ett ”delvis fritt” land har begränsad respekt för politiska och medborgerliga friheter, och vanligtvis finns det korruption, svag rättssäkerhet och dominans av ett politiskt parti.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28044/