Fredspristagare vill rädda klimatet - och världen
Al Gore och IPCC:s Rajendra K. Pachauri är i Oslo för att ta emot Nobels fredspris i dag. (Foto: Epoch Times)


Nobelpristagaren Al Gore sade i går till pressen i Oslo att han vill att alla länder ska införa lagar om beskattning av koldioxid för att hjälpa till att rädda planeten.

2008 års pris delas mellan Al Gore och IPCC (FN:s internationella klimatpanel). De tilldelas priset för sitt arbete med att sprida kunskap om hur klimatet förändras av människan.

Genom priset vill den norska Nobelkommittén skydda världens framtida klimat och minska hotet mot mänsklighetens säkerhet. Och tiden är knapp; båda vinnarna varnade för att klimatförändringarna på ett negativt sätt kan överträffa förväntningarna.

En 13-årig reporter från en skoltidning på den norska landsbygden frågade pristagarna vad ungdomar kan göra för att skydda klimatet och om de kan åstadkomma någon skillnad. I sitt svar betonade Gore att dagens ungdomar är de som kommer få att bära konsekvenserna i framtiden.

Han refererade till den påverkan som unga människor hade kring raslagarna i USA då de utmanade politiker och andra vuxna. IPCC:s professor Rajendra K. Pachauri försäkrade ungdomarna om att de kan påverka genom att utbilda föräldrar och bekanta. Han sade att förändringar kan ske genom att man helt enkelt talar om vad man känner är rätt. Professorn påpekade att han lärt sig mycket av sina egna barn på just det här sättet.

Han såg emellertid mindre optimistiskt på utsikterna att få tillstånd en överenskommelse vid mötet på Bali, men hade trots allt positiva förväntningar på att en mall ska kunna skapas för att komma fram till beslut i framtiden. Förhoppningsvis tillräckligt snart för att nå den nödvändiga minskningen av koldioxid de närmaste sju åren.

Pristagarna var båda överens om att priset bidrar till förebyggande av klimatförändringarna genom att väcka uppmärksamhet och sätta press på regeringar som i sin tur kommer tvingas sätta upp nya regler och lagar – delvis baserade på IPCC:s rekommendationer för lagstiftare.

– Vi behöver en politisk ram, sade professorn och förklarade att teknologin endast kan vara en del av lösningen. Hans budskap var tydligt särskilt på en punk: Vi behöver byta livsstil.

Trots ämnets vikt har kritik förekommit mot årets val av pristagare. I norsk media säger man att Alfred Nobel inte instiftat ett klimatpris, utan ett fredspris, och oro har väckts kring prisets prestige i det långa loppet.

Prisutdelningen sker i dag den 10 december i stadshuset i Oslo. I dag är det även Mänskliga rättigheternas dag, en dag som infaller samma datum som FN uttalade den universella deklarationen för mänskliga rättigheter 1948.

Även om kommittén menar att klimatkatastrofer mycket väl kan bli orsaken till krig i framtiden, så kommer det sannolikt att bli mindre prat om mänskliga rättigheter och fredsarbete i år än vid tidigare prisutdelningar.