Fredspriset för kampen mot förtryck av barn och unga
Malala Yousafzai på The French Institute den 19 augusti 2014 i New York. (Foto: Monica Schipper /Getty Images)


Det finns 168 miljoner barnarbetare runt om i världen idag. Kailash Satyarthi and Malala Yousafzay för kampen mot förtryck av barn och ungdomar och alla barns rätt till utbildning, med målet att avskaffa barnarbete. För detta arbete tilldelas de Nobels fredspris för år 2014.

– Barn ska gå i skolan inte bli ekonomiskt utnyttjade, sade Thorbjørn Jagland, ordförande i norska Nobelkommitté när han i Oslo presenterade fredspristagarna.


Kailash Satyarthi, chef för South Asian Coalition Against Child Servitude, här vid en presskonferens i New Dehli den 8 juni 1999. (Foto: Ravi Raveendran /AFP /Getty Images)

Kailash Satyarthi, chef för South Asian Coalition Against Child Servitude, här vid en presskonferens i New Dehli den 8 juni 1999. (Foto: Ravi Raveendran /AFP /Getty Images)

Kailash Satyarthi har arbetat i Gandhis tradition och har arrangerat fredliga protester och demonstrationer för att uppmärksamma allvarligt utnyttjande av barn för ekonomisk vinning.

Malala Yousafzay kämpar för flickors rätt till utbildning och visar med eget exempel att barn och ungdomar kan bidra till att förbättra sin egen situation, och hon har gjort det under farliga omständigheter.

Uppfyller Nobelkriterier

– Kampen mot förtryck och för barn och ungas rättigheter, bidrar till förverkligandet av "broderskap mellan nationerna", som Alfred Nobel skrev i sitt testamente som ett av kriterierna för att få Nobels fredspris, sade Thorbjørn Jagland vid presskonferensen.

Jagland syftade på att den ena pristagaren är indier, den andra pakistanier och att deras länder ofta är i konflikt med varandra, och den ena pristagaren är hindu medan den andra tror på islam, två trosläros som ofta står mot varandra. Men de möts i en gemensam kamp för utbildning och mot extremism.

Ge barn hopp

– Det är viktigt att ge barn ett hopp så att de inte dras in i extremisternas led, menade Jagland.

I fattiga länder är 60 procent av befolkningen under 25 år. Den norska Nobelkommittén menar att en förutsättning för att barns och ungas rättigheter respekteras är en fredlig utveckling i världen.