Fredpriset till EU och dess 500 miljoner människor
Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy och EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso fick blommor i Bryssel av Norges ambassadör i EU Atle Leikvoll efter att den norska Nobelkommittén meddelat att EU fått Nobels fredspris för år 2012. (Foto:Thierry Charlier / AFP)


Den norska Nobelkommittén meddelade på fredagen att Nobels fredspris för 2012 ska tilldelas den Europeiska unionen (EU), för att unionen och dess föregångare i över sex decennier har bidragit till att främja fred och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa.

Egentligen ska priset tilldelas någon som gjort en insats under det gångna året, som i Barack Obamas fall, men ibland måste man se det i det längre perspektivet, menade Nobelkommitténs ständige sekreterare Geir Lundestad och pekade på fem anledningar till varför EU får priset.

För det första: Den tysk-franska försoningen. Under sjuttio år förde de båda länderna tre krig mot varandra, men en försoning mellan Tyskland och Frankrike blev en realitet efter andra världskrigets slut 1945. Nu är de samarbetspartners, ”inget kan vara viktigare” än det menar Lundestad.

För det andra: Demokratins införande i södra Europa. För att Spanien, Portugal och Grekland skulle kunna antas som medlemmar i EU, var det ett krav att demokrati infördes i de tre länderna.

För det tredje: Berlinmurens fall. När Berlinmuren föll samman, öppnades en möjlighet för länder i Central- och Östeuropa att inlämmas i den europeiska gemenskapen, stärka demokratin och en del av skillnaden mellan öst och väst slätades ut.

För det fjärde: Turkiet. Ett land som också var tvunget att stärka demokrati och mänskliga rättigheter inom det egna landet för att det ska kunna bli medlem i EU och det arbetet pågår.

För det femte:
Balkan. Såren efter det som hände efter Jugoslaviens upplösning håller på att läkas. Kroatien ska blir medlem nästa år och EU har startat förhandlingar med Montenegro och Serbien har fått kandidatstatus. Allt detta förstärker försoningsprocessen på Balkan.

– Av inhemska orsaker var det svårt att ge priset till EU, men nu är det gjort, sade Geir Lundestad, som syftade på att Norges befolkning generellt sett är emot EU.

Lundestad tror dock att världen förstår vad EU har åstadkommit under sina 60 år med det stora försoningsarbetet, arbetet med fred och mänskliga rättigheter, och han är säker på att de flesta inte tycker att EU är ett kontroversiellt val.
– Men det finns naturligtvis länder där det här kommer att bli kontroversiellt och i inget land förväntas det ske än mer i Norge, sade han.

Aftenposten, en av
Norges största tidningar gjorde snabbt en undersökning med hjälp av ResponsAnalyse. Den visade att 26 procent var positiva till valet av EU, medan 37 procent var emot, resten hade ingen åsikt i frågan.

Den norska Nobelkommittén hade inte meddelat någon inom EU om att organisationen ska få Fredspriset.

– Vi var rädda för läckor, så inget gjordes, men vi ska tala med dem senare i dag, sade GeirLundestad.

Två av EU:s högsta representanter: Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy och EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, sade i ett gemensamt uttalande:

– Det är en oerhörd ära för EU att få Nobels fredspris 2012. Priset innebär största möjliga erkännande för de djupa politiska motiven bakom vår union: det unika arbete som allt fler europeiska länder gör för att motverka krig och splittring och gemensamt skapa en fredens och välståndets kontinent. Priset går inte bara till EU-projektet och de institutioner som står för ett gemensamt intresse, utan också till de 500 miljoner människor som bor här.