Fred i Afghanistan är en utmaning för USA
Afghanska soldater deltar i en militärutbildning på ett turkiskt kommandoträningscenter nära södra staden Isparta den 18 december. (Foto: Adem Altan/AFP/Getty Images)


Afghanistan är ett komplicerat område. Seger handlar om mer än om huruvida USA och de 44 allierade länderna kan besegra talibanerna. Tysklands försvarsminister Karl-Theodor zu Guttenberg sade till Reuters att ”Afghanistan besegras inte med militära medel”.

Syftet med Obamas truppförstärkning är inte att besegra talibanerna militärt. Enligt det geopolitiska underrättelseföretaget Stratfor ”kommer det inte ens med ytterligare tiotusentals soldater att finnas tillräckligt med militär personal för att etablera en militär betydelse i ett land till ytan betydligt större och med ungefär lika stor befolkning [men mycket mer utspridd] som i Irak.”

Istället är framgången beroende på huruvida landet kan bli stabilt innan det schemalagda trupptillbakadragandet sker år 2011. Utmaningen består i att befria den afghanska regeringen från korruption och upprätta en stark säkerhetsstyrka som erkänns av det afghanska folket.

Att göra detta innebär verkligen en utmaning.

Afghanistan är världens största producent av opium och enligt USA:s ambassadör i Afghanistan, Karl Eikenberry, har detta stort inflytande på den statliga korruptionen.

– Utmaningarna innebär just nu en stor risk för regeringens trovärdighet, det är kanske vår svåraste uppgift, sade Eikenberry under representanthusets utfrågning om Obamas afghanistanstrategi den 8 december 2009.

Afghanistan är fortfarande nytt för den moderna politiken. Tills nyligen styrdes landet till stor del av krigsherrar och stamledare. Att ta initiativ till att få bort korruptionen från regionen innebär enligt Eikenberry att man upprättar ett afghanskt FBI och inrättar ett certifieringsprogram för afghanska ministerier.

Eikenberry sade att bekämpning av korruptionen i regionen är ”avgörande för vår framgång.”

Samtidigt som korruptionsbekämpningen är avgörande för att stabilisera regionen, kommer etablering av en stark afghansk säkerhetsstyrka att vara nyckeln till att försvara den från talibanerna och al-Qaida-rebeller.

Med den nuvarande ökningen av trupperna kommer det att finnas nära 68 000 amerikanska soldater i Afghanistan och mer än 45 000 Natotrupper och assisterande internationella säkerhetsstyrkor.

Planen är att utbilda och etablera en 134 000 man stark afghansk armé till år 2011.

Trots att de amerikanska trupperna enligt planerna skall dra sig tillbaka inom två år, berättade det afghanska försvarsministeriets talesman Mohammad Zahir Azimi för den ryska nyhetsbyrån RIA Novosti att inom fyra år skall den afghanska militären kunna försvara landet utan hjälp av utländska trupper, rapporterade Stratfor.

En strategi för att bilda de afghanska säkerhetsstyrkorna kommer i första hand vara att öka antalet rekryter som någonsin fått någon utbildning, enligt general Stanley McChrystal.

Det långsiktiga målet för afghanerna kommer att vara att erkänna säkerhetsstyrkan. Den 8 december sade McChrystal: ”I slutändan måste det afghanska folket inse att den afghanska polisen är trovärdig.”

Det osäkra kortet i detta kommer att vara talibanernas och al-Qaidas stabilitet.

En dag efter att Pentagon tillkännagivit utplaceringen av 6 000 soldater till Afghanistan den 22 december, meddelade den ledande pakistanske talibanen Waliur Rehman att han också skickade tusentals rebeller till Afghanistan, enligt AP.

”Talibanerna tror att de segrar i Afghanistan”, sade den pensionerade fyrstjärniga generalen Barry McCaffrey i en rapport den 8 december. ”Det afghanska folket vet inte vem som kommer att segra, deras regering eller talibanerna.”

De använder också tidsfristen till år 2011 som ett propagandaverktyg och sprider budskapet om att ”Väst har klockorna … men talibanerna har tiden”, enligt McCaffrey.

Talibanerna finns i 160 av 364 distrikt i Afghanistan vilket måste tas på allvar, sade han.

Talibanerna är dock inte populära i Afghanistan.

Enligt McChrystal och andra källor har det mesta av talibanernas inflytande skapats genom hot och tvång.

Även bland vissa radikala jihadistgrupper anses al-Qaida och talibanerna vara för extrema. Ett dokument som ifrågasätter al-Qaidas religiösa integritet inom islam offentliggjordes den 6 september 2009.

Det 417-sidiga dokumentet presenterar en uppförandekod för radikala islamister samtidigt som man ifrågasätter al-Qaidas operationer. Det släpptes efter mer än två års samtal mellan ledarna för Libyens islamiska stridsgrupp (LIFG) och libyska säkerhetstjänstemän.

Enligt CNN utmanar dokumentet al-Qaida och säger att jihad har etik och moral. ”Det innebär att det är förbjudet att döda kvinnor, barn, äldre, präster, budbärare, näringsidkare och liknande personer. Svek är förbjudet och det är viktigt att hålla löften och behandla krigsfångar på ett bra sätt. Att hålla sig till denna etik är det som särskiljer muslimers jihad från krigen i andra länder.”

Dokumentet sprids nu i vida kretsar.

Särskilt i Libyen, där al-Qaida har mycket av sin rekrytering, kan det religiösa dokumentet ha potentiellt stor effekt. Enligt CNN sprids det också bland respekterade religiöst lärda i Mellanöstern.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/26918/