Franska regeringen bekräftar förbud mot surrogatmödraskap
Aktivister mot samkönade äktenskap från rörelsen "La manif pour Tous"(Protest för alla) vid en demonstration mot homosexuella äktenskap, ett par timmar efter att franska parlamentet antog lagen om samkönade äktenskap vid Nationalförsamlingen den 23 april 2013 i Paris. Lagförslaget godkändes i en omröstning i parlamentet med 331 röster för och 225 emot. (Foto:Antoine Antoniol / Getty Images)


Den franska rörelsen "La manif pour Tous" (Protest för alla) samlade den 6 oktober 100 000 deltagare i Paris och Bordeaux. Rörelsen, som grundades 2012, visar upp ett traditionellt Frankrike som lägger stor vikt vid familjen. Folket känner ofta inte igen sig i regeringens lagförslag.

Förra veckan ville premiärminister Manuel Valls ge lugnande besked och bekräftade att han var emot surrogatmödraskap, som med hans ord var "ett sätt att kommersialisera människor och marknadsföra kvinnors kroppar", och "något oacceptabelt". Frankrike planerar också att ta ett internationellt initiativ för att få gemensamma regler.

Rör inte integritet och tro

Första helgen i oktober visade "La manif pour Tous" återigen rörelsens och dess anhängares styrka. Etablerad i november 2012 som en reaktion på Taubira-lagen om äktenskap mellan personer av samma kön, har den vuxit som ingen sociolog eller statsvetare kunde ha förutspått: sex stora protester, däribland två som samlade omkring en miljon människor. Med denna senaste protest verkar regeringen ha förstått att budskapet kommer från en solid bas i befolkningen som vill försvara ett "naturligt" familjemönster som en grund för det franska samhället.

Premiärminister Manuel Valls spelade ett par dagar innan protesten ut ett kort av eftergift när han medgav att han ändrat sig angående surrogatmödraskap, och erkände att den offentliga debatten hade ändrat regeringens ståndpunkter "jag tror inte att vi kan gå mot den här typen av fortplantning som skulle ifrågasätta våra värderingar och principer", förklarade premiärministern under en presskonferens på sitt huvudkontor i Matignon. Han förklarade sina tankar till tidningen La Croix: "Familjen och etiska frågor är allvarliga frågor som berör ‘integritet’ och tro".

Surrogatmödraskap och assisterad befruktning för personer av samma kön var i själva verket de bakomliggande orsakerna till den första delen av lagstiftningen om samkönade äktenskap 2012. Det som hör till människans naturliga tillstånd skulle lagstiftas om genom politiska uppfattningar. Det är därför med tanke på den folkstorm som startades för två år sedan, och tack vare intensivare debatter, som regeringen nu kraftigt motsätter sig legalisering av surrogatmödraskap.

"I en värld där allt kan köpas och säljas, där värderingar och principer inte är tillräckligt samordnade, är det lagens skyldighet att fastställa gränserna för att säkerställa de principer som ligger till grund för samhällets existens", förklarade premiärministern.

En etisk fråga för internationell lagstiftning

Europadomstolen för mänskliga rättigheter fällde i juni i år Frankrike för att ha vägrat införliva en föräldralag för barn som fötts genom surrogatmödraskap utomlands.

Frankrike har inte överklagat men insisterade på att den nationella lagstiftningen inte kan ifrågasättas av gärningar begångna utomlands.

Enligt premiärminister Valls har stater ansvar för att bekämpa kommersialiseringen av människor. Ett politiskt initiativ kommer därmed att startas på internationell nivå av den franske utrikesministern Laurent Fabius, som syftar till att förbjuda surrogatmödraskap för franska medborgare utomlands. Detta är en viktig etisk fråga för att skydda barn, och en kamp mot att betrakta människokroppen som en handelsvara, vilket måste vara en central angelägenhet för det internationella samfundet, enligt premiärministern.

Frankrike är verkligen en föregångare inom medicinsk etik inom egna landets gränser men har inga rättsliga möjligheter att implementera denna lag för franska medborgare som reser utomlands.

Exempel utomlands

Under 60 år har den medicinska vetenskapens utveckling långt överskridit gränserna för dess etiska och rättsliga ram, och nätverk för att bedriva handel med människokroppen har samtidigt uppstått.

"Farmer" med surrogatmödrar dök upp i Indien, vilka drog nytta av kvinnors fattigdom och nöd och gjorde dem till graviditetsmaskiner. I Sydamerika, Filippinerna, Pakistan och i Kosovo, har en organmaffia växt upp och drivs av den organiserade brottsligheten. I Kina skördas organ från samvetsfångar i stor skala i det fördolda på militärsjukhusen. Denna mycket lukrativa verksamhet underblåser transplantationsturismen i hela världen.

Kommersialisering av människokroppen öppnar upp en värld där människan, som ordspråket säger, "är människans varg", och mostsvarar summan som betalas för hans organ, vilket därmed utesluter grunden för en civilisation: där alla medborgare är en okränkbar och unik själ, med respekt för värderingar och etiska principer och en moralisk grund för kommande generationer.

engelska