Fransk testanläggning för kärnvapen hotas av kollaps
Ett fotografi från juni år 2000 visar en landningsbrygga på Fangataufa-atollen i franska Polynesien. På skylten står det skrivet på franska: Tahitisk 'militärzon, tillträde förbjudet'. Det finns en risk för att delar av Mururoa-atollen kan komma att kollapsa i havet på grund av kärnvapentester under 60-talet och slutet på 90-talet. (Foto: Eric Feferberg/AFP/Getty Images)


Den franska regeringen har sedan 2010 hemlighållit det faktum att Mururoa-atollen, platsen för franska kärnvapentester i Stilla Havet, riskerar att kollapsa, enligt Mururoa e Tatou (MET), en kärnvapenorganisation i franska Polynesien. 

MET:s ordförande Roland Oldham berättar för ABC:s Radio Australia Pacifics program Beat att frågan beskrivs i en utläckt rapport från det franska försvarsministeriet och borde ha offentliggjorts för länge sedan. 

Oldham säger att om atollen kollapsar, kommer radioaktivt material släppas ut i Stilla Havet och orsaka en 15 meter hög tsunami. 

– Bara på den lilla platsen har man gjort omkring 12 underjordiska tester och vi måste komma ihåg att Frankrike allt som allt har gjort 193 testexplosioner i Mururoa, säger han till Pacific Beat.


En bild från 1971 visar en explosion i Mururoa-atollen. (Foto: AFP/Getty Images)

En bild från 1971 visar en explosion i Mururoa-atollen. (Foto: AFP/Getty Images)

– Om något händer finns där 150 hål i jorden i Mururoa som innehåller mycket farlig radioaktiv strålning.

MET, en organisation som arbetar med upprättelse för offren för franska kärnvapentester i Tahiti, har försökt ta upp frågan med den franska regeringen och allmänheten, berättar Oldham.

Han är besviken över att den franska regeringen inte släppt rapporten tidigare. 

Enligt Oldham är konsekvenserna om endast en del av Mururoa kollapsar ”riktigt skrämmande” och skulle påverka hela det internationella samfundet.  

– Jag tror det skulle vara ett mycket stort problem för miljön om denna radioaktivitet skulle spridas i havet, och därifrån har vi ingen kontroll över vad som händer, säger Oldham i en intervju i Pacific Beat. 

Det finns en oro över att delar av Mururoa-atollen kan komma att kollapsa på grund av kärnvapentesterna från 60-talet och sena 90-talet. Ett år efter det sista, mycket kontroversiella, kärnvapentestet hänvisade en officiell rapport till riskerna, rapporterar UK Newsweek. 

Oldham säger att rapporten emellertid inte nämner radioaktivitet. 

– I rapporten vi fick för inte alltför länge sedan, talar man inte alls om radioaktivitet. Sättet man beskriver detta på är att det inte är särskilt farligt, säger han till Pacifick Beat

I en video från förra månaden i Breaking the Nuclear Chain, citeras Oldham då han säger att Mururoa och andra atoller utsattes för atomexplosioner upp till 170 gånger starkare än vad som användes i bombningen av Hiroshima. 

Översatt från engelska