Frankrikes president investerar i biomedicinsk spjutspetsforskning
Frankrikes president Nicolas Sarkozy talar till media den 17 juni 2011 i Berlin, Tyskland. På onsdagen presenterade Sarkozy en plan för biomedicinsk forskning som ett sätt att nå ekonomisk återhämtning. (Foto: Sean Gallup/Getty Images)


Frankrikes president Nicolas Sarkozy presenterade en plan för biomedicinsk forskning som ett sätt att nå ekonomisk återhämtning vid Alzheimers Associations internationella konferens förra veckan.

Inför flera tusen forskare och klinikanställda i Paris, påminde Sarkozy att Frankrike under 2008 öronmärkte 1,6 miljarder euro till vård, forskning och behandling av Alzheimers sjukdom trots att landet stod inför sin värsta ekonomiska kris sedan 1929.

Tack vare den nationella forskningsplanen om Alzheimers sjukdom har 100 forskningsprogram finansieras och 600 klinikanställda fått utbildning i behandling av Alzheimers sjukdom.

Sarkozy sade till deltagarna att den franska regeringen har ökat sin investering i högre utbildning och forskning med 1 miljard euro varje år sedan 2008 – en trend som skiljer sig från de flesta andra europeiska länder där utbildningsutgifterna stått still eller minskat.

I december 2009 inledde Sarkozy ett ekonomiskt stimulanspaket på 35 miljarder euro, kallat ”grand emprunt” eller den stora upplåningen, som nu har döpts om till ”investeringar för framtiden” och som uppmanar Frankrike att investera 20 miljarder euro i forskning och innovationer.

Av detta belopp har 2,5 miljarder euro öronmärkts för biomedicinsk forskning med fokus på utveckling av ny medicinsk teknik.

När motståndare till presidenten hävdade att vissa av de föreslagna investeringarna är riskabla och inte skulle innebära någon större skillnad för landet, svarade Sarkozy: ”Svaret på den globala ekonomiska krisen är inte att dra ner. Tvärtom, det är att utveckla forskning och organisera stora projekt.

– Det handlar inte om att skaffa nya skulder. Istället handlar det om orsaken till varför nya skulder skapas. Om skulderna skapas för innovation och ekonomisk utveckling, då är det en källa till framtida intäkter. Detta är Frankrikes val, sade Sarkozy.

Översatt från engelska.