Framtidens affärsverksamhet med terapeutisk verkan
Havtornsbuske i norra Tyskland den 7 december 2012. (Foto: Jens Buttner/AFP)


Att man måste ha en inkomst är något självklart, men i dagens samhälle kan försörjningsjobb i kombination med stress bli för tungt för att orka med. Hälsan blir dålig och man hamnar i en karusell av nästan obefintlig ekonomi, nedstämdhet och dåligt självförtroende.

I sin nyöppnade butik i Varberg har Susan Cedgård fokus på att jobba med växter och människor så att de åter skall grönska.

Sanna Ehdin: Bryt negativa tankemönster med boken Nya Sluta kämpa – börja leva

– Allt måste ändras i grunden. Människans arbetssituation måste vara sådan att man orkar med den och inte förgör sig.

Susan pratar om att blomstra i sitt arbete.

– Man måste ta tillvara på var och ens kunskap, möjligheter samt lägga till en portion ärlighet och där har vi framtidens verksamheter.

Affären som Susan driver fungerar som terapi både för henne och besökarna genom att samtal uppstår kring de gamla sakerna som finns där. De öppnar upp för minnen. Butiken blir en plats för möten, utbyten och inte bara en affärsverksamhet.

– Jag får nya vänner, vi byter tjänster och bildar nätverk. Mitt samlande på gamla tingestar är även ett sätt att värna om miljön. Det är bättre att använda saker länge, istället för att ständigt byta ut dem. Rost till exempel är ju inget farligt. Däremot plast. Jag föredrar att använda naturmaterial från växtriket, särskilt när det gäller kläder.

Susan har flera utbildningar i sitt bagage och en av dem är som trädgårdsmästare, med odling som specialitet. Hon jämför träd och växter med människor. Får de inte sin näring, vatten och frisk luft vissnar de ner.

– Bara man jobbar i en trädgård med ett öppet hjärta så blommar det mesta.

Susans privata intresse är att driva fram havtorn, en buske med spännande bär.

En annan roll är den som svensk- och historielärare. Hon påpekar att skolvärlden har förändrats drastiskt. Det finns moraliska brister både vad gäller föräldrar och barn.

– En lärare kan inte vara tillgänglig dygnet runt och man kan inte kräva mer av dem än att de skall undervisa. Nu är det dock så mycket problem med människor att man mot sin vilja blir inblandad i alla möjliga konstiga situationer med absurda beteenden som egentligen inte har med yrket att göra. Vidare kan man ifrågasätta alla diagnostiseringar av olika bokstavskombinationer som barn och ungdomar får idag. Alla är ju olika och har olika behov. En del har mer energi än andra.

Ur detta föddes idén om en verksamhet som kan bidra till en hälsosammare människa i en friskare och sundare miljö. Idén om projekt man kan arbeta kring och mötesplatser som är naturligt terapeutiska.

Om utmattningssyndrom – Fråga doktor Kong

­- Affären är en mötesplats och en del av min försörjning, men framför allt möjliggör den sammankomster, projekt med läkande effekter för dem som måste finna en annan väg än den som bara förgör. Affärsverksamheten förgrenar sig ut i trädgårdsarbetet och tvärtom, tillsammans med andra som behöver läkas genom att vistas i naturen.

Susans tredje yrke är officer. Hon var kapten i arton år.

– Jag kommer från ett tyst hem, med en mamma som var med under krigstiden i Finland. Något man inte pratade om. På så vis lärde jag mig att läsa av människor vilket varit vägledande i mina olika yrken. Det känns som om jag varit med i så många krig, i andra liv, att militäryrket var som ett avslut på någonting, säger Susan som med facit i handen känner sig rik på livet.

– Genom att uppleva otäcka saker under tiden som militär i krigsdrabbade länder har man varit tvungen att jobba med sina rädslor. Rädslor är som ett begrepp, till exempel rädsla för döden. För mig är det bara en övergång tillbaks till det vi kommer ifrån, menar Susan.

– Det är en framtidsgrej, detta att skapa eget av det man kan, samla sin kunskap, hjälpa andra, glädja varandra, värna om jorden, dess liv och växtlighet. Att ta bort stress är viktigt. Min affär är inget snabbköp! Jag skriver kvitton långsamt för hand. Här stannar tiden. Tiden är nog också en konstruktion. Den stannar vid skapande verksamhet. Jag tror egentligen inte på ålderdom heller, men det kanske jag inte skall säga, för då måste jag förklara vad jag menar och det kan ta tid, säger Susan och ler.