Frågan om OS-bojkott allt hetare
Petra Lindberg, ordförande i Supporting human rights in China, tycker det är viktigt att visa att människorättsbrotten i Kina inte accepteras. (Foto: Christian Lindberg)


Burmas militärjuntas hårda nedslag på demonstrerande munkar och civila har satt fokus på frågan om en bojkott av OS i Peking. Den kinesiska kommunistregimen är en få i världen som anses ha något inlyftande över Burmas regim. Ett inflytande som inte utnyttjats till den burmesiska befolkningens fördel och många oskyldiga har dödats den senaste veckan. Rapporterna om människorättsövergrepp i Kina är också rikliga.

Petra Lindberg, ordförande i den Sverigebaserade människorättsorganisationen Supporting Human Rights in China (SHRIC) är övertygad om att bojkott är ett bra sätt att påverka den kinesiska regimen.

– Det är ett bra verktyg för att sätta ned foten och visa att vi inte accepterar vad som händer där borta.

Peking fick OS efter löfte om att förbättra de mänskliga rättigheterna, ett löfte som inte infriats – tvärtom, anser Petra Lindberg.

– Nu har situationen förvärrats för många grupper. Det är mindre än ett år till OS och vi måste säga ifrån annars är det som att godkänna övergreppen och då är Kinas löfte inte värt mer än vatten.

Många kineser har tvångsvräkts från sina bostäder och fabriker har stängts för att de ska lämna plats för byggnader och vägar som uppförs inför OS.

– De som protesterar mot vräkningarna torteras, en vanlig behandling från kommunistpartiet.

Hon nämner även den rapport om organstölder från Falun Gong-utövare som kom 2006 och övergreppen på tibetaner, kristna, demokratikämpar och den åter igen fängslade advokaten Gao Zhisheng. Han skrev nyligen ett brev till USA:s kongress där han beskrev situationen i Kina inför OS.

– Kommunistregimen vill inte visa vad som pågår bakom kulisserna.

Petra Lindberg har utan framgång försökt få kontakt med den olympiska kommittén i Sverige. Men hon har förstått att dess representanter anser att frågan om bojkott är att blanda ihop politik och idrott, något hon inte håller med om. Utrikesminister Carl Bildt har uttalat samma ståndpunkt, vilket förvånar henne.

– Det är en fråga om mänskliga rättigheter. Det är inte att blanda in politik eftersom det inte handlar om att ta makten eller att lägga sig i hur landet sköts. Vi vill bara att ingen ska fängslas, torteras eller dödas för att de tycker annorlunda än regeringen. Är det någon som blandar ihop idrott och politik så är det Kinas regim som utnyttjar spelen för sina syften, säger Petra Lindberg.

Hon tipsar dem som vill stödja det kinesiska folket att ta del av den fackelstafett för mänskliga rättigheter som når Norden till helgen. Facklan bär budskapet att kränkningar av de mänskliga rättigheterna inte får pågå samtidigt som de olympiska spelen.

Debatt i TV

På torsdag tar Argument i SVT upp frågan om OS-bojkott, i ljuset av oroligheterna i Burma. Petra Lindberg från SHRIC diskuterar där med Frida Johansson Metso, ordförande i Liberala ungdomsförbundet, Arne Ljungqvist från Internationella olympiska kommittén och Lise Klaveness från det norska damlandslaget i fotboll.