Fossil från utomjordiskt liv i meteoriter?


En astrobiolog påstår sig ha upptäckt mikrofossil av utomjordiskt liv inuti meteoriter som liknar cyanobakterier, eller blågröna alger, på jorden. Han publicerade sina upptäckter i Journal of Cosmology den 4 mars.

Påståendet granskas nu av runt hundra experter och har mötts av både entusiasm och skeptisism.

Richard B Hoover, forskare på NASA vid Marshall Space Flight Center i Huntsville, Alabama, använde ett elektronmikroskop för att undersöka sektioner av de karbonatiska meteoriterna Alais, Ivuna, och Orgueil CI1.

Denna primitiva, kemiska grupp av meteoriter innehåller en stor mängd vatten, upp till 22 procent, med en kondritisk sammansättning, och skapades genom en tillväxt av olika typer av stoft och annan småskalig materia som finns i solsystemet.

Hoover observerade en stor variation av stora, komplexa, fossiliserade trådlika kroppar inuti meteoriterna, som liknar grupper av cyanobakterier eller mattor som växer i gyttja eller lersediment på jorden.

Kemiska analyser av proverna avslöjade en avsaknad av kväve i fibrerna, vilket tyder på att de är ”kvarlevor av utomjordiska livsformer som växte på meteoriternas huvudkroppar när det fanns flytande vatten, långt innan meteoriterna kom in i jordens atmosfär”, skrev Hoover i studien.

”Den här upptäckten har direkta implikationer på spridningen av livet i kosmos och möjligheten till mikrobiellt liv i kometernas kärnor när de färdas inom Mars omloppsbana och i isiga månar med flytande vattenhav såsom Europa och Enceladus,” påpekade han.

– Det som är både spännande och ovanligt är att trots att många av bakterierna liknar och kan associeras med arter på jorden, så finns det andra som är fullständigt främmande. Varken jag eller andra experter som har sett bevisen har någon idé om vad dessa varelser kan vara, sade Hoover i ett pressmeddelande.

– Jag menar att dessa upptäckter tyder på att liv inte är begränsat till jorden, utan vida utspridd också utanför vårt solsystem, tillade han.

Rudy Schild, från Center for Astrophysics på Harvard-Smithsonian, är chefredaktör på Journal of Cosmology. Schild publicerade ett uttalande tillsammans med studien där han beskrev Hoover som ”en högt respekterad forskare och astrobiolog med respektingivande meriter på NASA.”

”Med tanke på den kontroversiella karaktären i hans upptäckter har vi bjudit in hundra experter, och har utfärdat en allmän inbjudan till mer än 5000 forskare från det vetenskapliga samfundet för att granska artikeln och göra sina kritiska analyser”, skrev Schild.

De här kommentarerna, som både stödjer och motsätter sig upptäckterna, publicerades online tillsammans med originalstudien mellan 7 mars och 10 mars.

”Ingen annan uppsats i vetenskapshistorien har gått igenom en så grundlig analys, och ingen annan vetenskaplig tidskrift i vetenskapshistorien har gjort en så ytterst viktig artikel tillgänglig för det vetenskapliga samfundet för kommentarer innan den publicerades”, skrev Schild.

”Vi tror att det bästa sättet att göra framsteg inom vetenskapen är att förespråka debatt och diskussion.”

Läs forskningsartikeln här: http://journalofcosmology.com/Life100.html

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/science/alien-fossils-discovered-in-meteorites-52574.html