Förutsägelser om jordbävning ignorerades - igen
Resterna efter byggnader som raserats av jordbävningen i Yushu-häradet. (Foto: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)


Två kinesiska seismologer hade förutspått en jordbävning i Tibet och rapporterat sina prognoser till den kinesiska jordbävningsadministrationen, CEA. Förutsägelserna visade sig stämma, men inga åtgärder vidtogs innan för att minska katastrofens effekter.

Jordbävningen som drabbade Yushu i Qinghaiprovinsen den 14 april har så här långt krävt 1484 dödsoffer. 312 saknas fortfarande och 12 088 är skadade, däribland 1394 allvarligt skadade. Så såg siffrorna ut den 17 april.

Yu Xianhong, seismolog på Houma-stationen som tillhör Shaanxiprovinsens jordbävningsadministration, sade till Epoch Times att han skickade ett meddelande om en kortsiktig jordskalvsprognos till CEA den 13 april. Han skickade även ett sms till China Earthquake Networks Center och fick en mottagningsbekräftelse. Enligt hans förutsägelse skulle ett jordskalv inträffa nära Yushu i Qinghaiprovinsen mellan den 14 och 17 april, med en magnitud på mellan 5,0 och 5,5.

Zhang Deliang, som arbetar med jordbävningsförutsägelser i Dancheng-häradet i Henanprovinsen, lämnade in en skriftlig rapport till CEA tidigt i mars där han förutspådde ett skalv i Chaya-häradet som ligger ganska nära Yushu och i samma seismiska region. Zhang är känd för att han korrekt förutspådde jordbävningskatastrofen i Wenchuan 2008, fyra månader innan den hände, samt även jordskalvet i Yunnanprovinsen tidigare i år. Hans nuvarande förutsägelse låg inom dryga två timmar från händelsen och hans förutspådda epicentrum låg 20 mil från där det faktiskt hände. Magnituden han förutspådde skilde med bara 0,7 enheter.

Zhang skickade sin rapport med expressbrev till CEA, Tibets jordbävningsadministration, den tibetanska lokalregeringen och andra inblandade instanser. Han vet inte om något svar kom från någon av dem.

Enligt en artikel i Beijing Times den 9 mars gjorde seismologer från CEA ett uttalande som löd: ”Från och med 2010 har antalet jordbävningar globalt överstigit genomsnittet, men för närvarande är det fortfarande svårt att säga att jorden gått in i en period av hög frekvens på kraftiga jordbävningar. Att döma av den nuvarande situationen kommer fler kraftiga skalv inträffa, men mestadels i stillahavsregionen. Svåra jordbävningar kommer inte att inträffa i Kina under den närmsta framtiden.”

I sina intervjuer med Epoch Times sade Yu Xianghong och Zhang Deliang att de båda kände sig oroade och hjälplösa.

– Enligt reglerna får jordbävningsförutsägelser endast utfärdas av regeringen och jordbävningsadministrationer och inga enskilda institutioner får publicera sina egna prognoser, sade Yu.

– Vi har alltid hoppats att tragedin med jordbävningen i Wenchuan inte skulle upprepas, men sådana saker har tyvärr inträffat igen, sade Zhang, som tillade att han till och med skrivit till Hu Jintao och Wen Jiabao med sina prognoser.

De två seismologerna tillbakavisade myndigheternas påståenden att jordbävningar är oförutsägbara. Zhang sade att de följer naturliga lagar och definitivt kan förutses.

– Om vi har de nödvändiga forskningsmedlen och kan samarbeta så kan jordbävningsförutsägelser nå 98 procent eller högre och det kan även bidra till forskningen runt seismisk energi.

Yu Xianghong, vars arbete handlar om att göra akuta förutsägelser precis före skalv, stödde detta synsätt.

– Vi arbetar med att förutspå jordbävningar tre till fyra dagar innan de inträffar. Det är ännu svårare än långsiktiga prognoser, men mer praktiskt, sade han.

He sade att de arbetar med begränsade resurser och utrustning som inte installerats enligt standard. Det har skapat en hel del störningar och saktat in processen. Med bättre resurser och samarbete tror han inte att det skulle vara några problem att göra bra förutsägelser.

– Jag försökte få information från andra övervakningsstationer och jag ansökte även om det hos högre myndigheter, men det tjänade inget till, sade han.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/33601/