Forum i Taiwan uppmanar till internationell bojkott av OS i Peking
Representanter från internationella människorättsorganisationer samlades i Taiwans huvudstad Taipei i slutet av februari för att diskutera mänskliga rättigheter i Kina och OS i Peking 2008. (Tang Bing/ Epoch Times)


Över 100 politiker och personer engagerade i människorättsfrågor från tolv olika länder hade samlats vid konferensen ”International Forum: Human Rights in China and 2008 Olympics” i Taipei i slutet av februari för att diskutera hur internationella krafter kan motiveras att bojkotta OS i Peking.

McMillian Scott, vice talman i Europaparlamentet, tog i sitt inspelade tal upp att Kinas kommunistregim är världens mest ökända människorättsförbrytare idag, och OS får inte bli ett propagandaredskap för att dölja deras missgärningar. Han tillade att människor inte får förbli passiva då denna regim fortsätter med sitt oacceptabla uppförande, speciellt den fortsatta förföljelsen av Falun Gong-utövare.

McMillian Scott jämförde Peking-OS med OS i Berlin 1936. Han menade att regimen i Peking ämnar använda OS till att släta över sina brott, precis som Hitler försökte maskera nazisternas folkmord på judarna. Människor får inte förbli likgiltiga och tillåta att historien upprepar sig, betonade han, eller tolerera Pekings manipulation av den allmänna världsopinionen.

David Kilgour talade om Kinas kommunistregims omänskliga organstölder från tusentals levande Falun Gong-utövare. Han nämnde även regimens stöd till slakten av 400 000 sudaneser i Darfur.

– Vi måste få Kinas kommunistregim att rätta sig efter de olympiska stadgarna, anmärkte han.

Australiens senator Andrew Bartlett sade i sitt tal att världen inte får undvika det faktum att Kina bryter mot de mänskliga rättigheterna bara för att det är ett ekonomiskt starkt land. Som världsmedborgare behöver man stå upp för människorättsförbrytarnas offer, menade han, innan Peking i OS inleds.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-2-25/66582.html