Fortsatt stark ekonomi men hushållens förväntningar något försiktigare
(Foto: Epoch Times/Chowa Choo)


Den svenska ekonomin är fortsatt mycket stark och indikationerna för 2007 präglas av optimism bland företagen i de flesta sektorerna, trots en liten nedgång för detaljhandeln under de senaste månaderna enligt rapporten från Konjunkturinstitutet (KI).  

Rapporten som publicerades den 28 december, visar att prognosen för sysselsättning det kommande året är optimistisk, speciellt inom bygg- och tjänstesektorn. Var tredje privat tjänsteföretag behöver personalförstärkning och byggföretagen har brist på lämplig arbetskraft. 

För hushållen är utsikterna för nästa år något försiktigare trots ett bra år 2006, visar KI: s undersökning om hushållens inköpsplaner. Andelen hushåll som uppgett en bättre egen ekonomi i december har ökat från 24 till 29 procent jämfört med för ett år sedan, medan andelen som har det sämre har minskat från 15,7 till 12,6 procent. Men förväntningarna inför det nya året är något försiktigare. 

Hushållens så kallade förtroendeindikator som speglar svenskarnas uppfattning om ekonomin är 15,1 enheter for december, vilket är lägre än toppnoteringarna i januari och oktober som var 20,7 respektive 19,5 enheter. Sammantaget har dock förtroendeindikatorn varit högre under 2006 jämfört med 2005. 

I frågan om arbetslöshet är optimismen mycket stor. Andelen hushåll som tror på minskad arbetslöshet har ökat från 26,5 procent för ett år sedan till 55,8 procent. Arbetslösheten är för närvarande 4,3 procent.   

Källa: Konjunkturinstitutet december 2006