Fortsatt motstånd mot genmodifierad majs
EU:s miljökommissionär Stavros Dimas håller presskonferens den 27 november på EU:s huvudkontor i Bryssel. (Foto: Dominique Faget/AFP)


EU:s miljökommissionär Stavros Dimas är emot odling av genmodierad majs. Stavros Dimas har fått två ansökningar om kommersiell odling av genmodifierad majs, men bägge majssorterna innehåller en gen med insektsgift. Svenska Naturskyddsföreningen och Ekologiska lantbrukarna kräver att Sverige tar ställning i frågan.

Insektstoxinet som finns i de båda majssorterna är giftigt för fjärilslarver men enligt en studie från USA har den också effekter på nattsländor, vilka spelar en viktig roll i nedbrytningen av organiskt material.

Majsorterna bär också på en toleransgen mot ett ogräsbekämpningsmedel som är ett starkt hälsofarligt medel och totalt förbjudet i EU inom alla användningsområden, förutom äppleodlingar.

Naturskyddsföreningen och Ekologiska lantbrukarna kräver i ett brev ställt till miljöminister Andreas Carlgren och jordbruksminister Eskil Erlandsson att Sverige klart tar ställning i frågan.

Brevskrivarna befarar starkt att om genmodifierad majsodling tillåts, kommer som följd ogräsmedlet att åter tillåtas.

– Om man kan godkänna grödor som starkt misstänks skada den biologiska mångfalden och dessutom fortsätter användning av ett förbjudet bekämpningsmedel så är det svårt att se vad som inte skulle kunna godkännas, står det i brevet.