Förtjänar rött kött dålig publicitet?
Är det verkligen dåligt för hälsan att äta rött kött? (Foto: Photos.com)


Rött kött har fått får sin beskärda del av dålig publicitet i brittisk media. Ett exempel på detta är en studie som nyligen publicerades, där man hade bedömt sambandet mellan köttätande och bröstcancer. ”Rött kött ökar risken för bröstcancer” löd huvudrubrikerna. Korta rubriker berättar vanligtvis inte hela historien, så jag bestämde mig för att ta en närmare titt på studien och vad den hade funnit.

Forskare på University of Leeds i England har bedömt sambandet mellan kosthållning och risken för bröstcancer hos nästan 34 000 kvinnor före och efter klimakteriet, under en åttaårsperiod [1]. Köttkonsumtionen och risken för bröstcancer bedömdes hos alla kvinnor. Forskarna delgav även separata data för kvinnor före och efter klimakteriet. Det här särskiljandet visade sig vara viktigt, eftersom resultaten för kvinnor före och efter klimakteriet var verkligen mycket olika.

Till exempel hade en hög köttkonsumtion (definierat som mer än 103 gram om dagen) av kvinnor före klimakteriet samband med tolv procents ökad risk för bröstcancer jämfört med att inte alls äta något kött. Men å andra sidan minskade en låg köttkonsumtion (definierat som mindre än 62 gram kött per dag) risken för bröstcancer med 32 procent jämfört med att inte äta det överhuvudtaget.

Även när man tittar på intaget av olika typer av kött så hade ett högre intag av rött kött, behandlat kött, höns- och inälvsmat inte något statistiskt signifikant samband med en ökning av cancerrisken.

Hos kvinnor i klimakteriet var det en annan sak. Jämfört med att överhuvudtaget inte äta kött, så hade även en låg köttkonsumtion samband med en 52 procents ökning av bröstcancer. Men för de kvinnor som åt mycket kött ökade risken till 63 procent. Detta samband var starkast för rött och bearbetat kött. Det här var källan till de huvudrubrikerna. Men när det gällde fågelkött, fanns det inget påtagligt samband med risk för bröstcancer hos kvinnor före klimakteriet.

Man bör dock ha i sinnet att denna studie var epidemiologisk och kan därmed inte användas för att dra slutsatsen att ätandet av rött kött eller bearbetat kött ”ökar risken för bröstcancer”. Bara för att två faktorer har ett samband, betyder det inte att den ena orsakar den andra.

Den här studien försökte även ta in andra faktorer i beräkningen, som kan förklara skillnader i risken för bröstcancer som ålder, vikt, fysisk aktivitet, och konsumtionen av frukt och grönsaker. Men att ta in sådana förvirrande faktorer kan skapa en ofullständig vetenskap. Exempelvis kan bröstcancer påverkas av andra faktorer som inte kontrollerades, som i sin tur kan inverka på detta uppenbara samband mellan att köttätandet och risken för bröstcancer.

De som fortfarande vill gå försiktigt tillväga bör kanske fundera på att undvika överkonsumtion av rött eller bearbetat kött. Det betyder dock inte att den här sortens mat inte har någon plats i en hälsosam diet.

En bredare syn på köttätandets inverkan på hälsan kan man kanske få genom att titta på den övergripande risken för dödsfall hos vegetarianer och icke-vegetarianer. När försök har gjorts för att kontrollera de sammanblandande faktorerna, så har det inte hittats någon statistisk skillnad i antalet dödsfall hos dem som äter kött jämfört med vegetarianer [2].

References:

  1. Taylor EF, et al. Meat consumption and risk of breast cancer in the
    U.K. women’s cohort study. British Journal of Cancer 2007; 96:1139-1146
    2. Key TJ, et al. Mortality in British vegetarians review and
    preliminary results from EPIC-Oxford. American Journal of Clinical
    Nutrition 2003; 78(supplement): 533S-8S

John Briffa är läkare, författare och hälsoskribent i London, med intresse av kosthållning och naturmedicin.

Översatt från originalartikel på engelska.