Fortfarande nio planeter säger astronomer
International Astronomical Union har röstat för att ta bort Pluto från listan över planeter. Men vissa astronomer är inte övertygade utan säger att klassificeringen bara kommer att öka förvirringen. (Foto: NASA/JPL]


I vad som av en del beskrivs som en ”förvirrad kompromiss” har International Astronomical Union (IAU) försökt omdefiniera vad en planet är – och  försatt Pluto ute i kylan.

Debatten om vad som definierar en planet har varat i årtionden och kommer att fortsätta, trots det officiella beslutet, enligt vissa astronomer.

Pluto har betraktats som solsystemets nionde planet sedan den upptäcktes 1930. Vid en omröstning i IAU torsdagen den 24 augusti togs dock Plutos planetstatus bort, vilket reducerade antalet ”erkända” planeter till åtta.

Resolutionen i IAU säger att kravet för att kallas planet ska begränsas till himlakroppar som roterar runt solen, har tillräcklig stor massa så att deras egen gravitation har gjort dem i det närmaste sfäriska och har rensat området kring deras bana.

Pluto klarade inte det tredje kriteriet utan hamnade istället i samma grupp som den största asteroiden Ceres och planetoiden 2003-UB313 (aka ”Xena”) i en ny klass med ”dvärgplaneter”.

Debatten är dock knappast avgjord. Vid en omröstning på John Hopkins University i USA var bara en astronom nöjd över att höra om Plutos nya status.

Andrew Cheng, vid universitetets fysiklaboratorium, sade att omröstningen i IAU inte kommer att förändra människors syn på huruvida Pluto är en planet eller inte.

– Pluto är inte en planet enligt [resolutionen]… men det är en dvärgplanet”, sade han. ”Den är alltså en planet? Jag tyckte så förut och tycker fortfarande så nu – men de som inte tyckte det förut kan nu peka på definitionen i IAU och säga att Pluto verkligen inte är en planet utan en slags andra klassens medborgare.

Den nya definitionen kommer bara att öka förvirringen, säger Karl Glazebrook, professor på institutionen för fysik och astronomi på John Hopkins University.

– De skulle ha gått på något tydligt som ett storlekskriterium. Det förefaller som en förvirrad kompromiss som bara kan orsaka mer problem och frågan måste tas upp igen, sade han.

Många människor kommer fortfarande att se Pluto som en planet, så debatten kommer att fortsätta, säger professor Glazebrook.

– Det som var konventionell kunskap för fem år sedan har ersatts med denna sista nyck och jag förväntar mig inte att situationen ska förändras den närmaste tiden.

Om Pluto inte klarar det tredje kriteriet borde inte Neptunus göra det heller, säger professor Glazebrook.

– Vad betyder att ”rensa sin omloppsbana”? Hur förhåller sig detta till att [Pluto] har en omloppsbana som sammanfaller med Neptunus? Uppenbarligen har inte Neptunus rensat sin omloppsbana, sade han.

http://www.theepochtimes.com/news/6-8-28/45407.html