Första dödsfallet i Europa av svininfluensan
Studenter kommer till en svininfluensamottagning i Melbourne, Asutralien. Svininfluensan har ökat markant i Australien i juni. (Foto: William West/ AFP)


Det första dödsfallet i svininfluensa i Europa har skett i Skottland rapporterar medier i London. Enligt BBC var offret en 38-årig kvinna som hade även andra hälsoproblem.

Hälsoexperter i Skottland uppger att dödsfallet inte betyder att viruset har blivit farligare. Den 38-åriga kvinnan hade fött ett barn för tidigt, och låg inne på sjukhuset i Paisley. Hon hade även andra underliggande hälsoproblem, som gjorde henne mer utsatt.

Hälsoministern i Skottland, Nicola Sturgeon, sade till BBC att majoriteten av dem som testats positiva för svininfluensan har hade haft ”relativt milda symptom”.

Hon jämför svininfluensan med ett vanligt vinterinfluensavirus, och ifall det blir tillräckligt många fall kommer en del personer att bli inlagda och några kommer att dö.

Dödsfallet är det första utanför Nord- och Sydamerika. 145 personer har dött globalt sett sedan pandemin började.

I torsdags förra veckan, efter det att antalet smittade ökat kraftigt i Australien, höjde Världshälsoorganisationen, WHO, pandemivarningsnivån till sex, som är den högsta nivån på skalan.

Professor i virologi, John Oxford sade till BBC att trots dödsfallet bör allmänheten inte gripas av panik, och att risken att drabbas av viruset är fortfarande litet, och att smittan inte blir värre under sommaren.

Svininfluensan har infekterat 12612 personer i Storbritannien varav 500 har drabbats i Skottland.

Enligt myndigheterna har Storbritannien tillräckligt med mediciner för hälften av befolkningen, men planerar att höja den siffran till 80 procent.

I Australien har smittan ökat hastigt och mer än 1200 människor har testats positiva för svininfluensa. I Australien är vintern på antågande och det är på vintern som influensavirus har mest effekt.

Sverige har rapporterat 19 fall av svininfluesa till WHO, Finland 4, Norge 13 och Danmark 11 fall.

WHO uppgav den 11 juni att närmare 30 000 bekräftade fall av svininfluensa har rapporterats från 74 länder. De flesta allvarliga fall   och smittade personer med dödlig utgång har drabbat personer mellan 30 och 50 år. Enligt WHO skiljer det här sig från sedvanliga influensaepidemier där de flesta dödsfall sker bland den äldre befolkningen.

Många som fått den svåra formen av svininfluensa har varit personer med kroniska sjukdomar i botten. WHO anger att sjukdomar  såsom astma, hjärt-och kärlsjukdomar, autoimmuna sjukdomar, och fetma ger en ökad risk för att drabbas av svår infektion.

Samtidigt noterar WHO att omkring en trejedel till hälften av de svåra infektionerna och smitta med dödlig utgång har drabbat  tidigare friska unga och medelålders personer.