Förslag på att invandrare ska "lotsas" in i arbetslivet


Det tar idag ungefär sju år innan en nyanländ, som fått uppehållstillstånd i Sverige, får arbete. Idag lämnade regeringen in en proposition till riksdagen under rubriken: ”Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd.”

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att invandrarna först måste göras anställningsbara genom lämplig grundläggande utbildning i svenska språket och i det svenska samhället. En studie, baserad på 2008 års erfarenheter som SKL låtit ta fram, visar att åtta av tio nyanlända invandrare, som var inskrivna på Arbetsförmedlingen, inte fick någon hjälp, trots att de har rätt till det.

Om reformen som regeringen nu presenterar säger integrationsminister Nyamko Sabuni i ett pressmeddelande:

– Den här reformen ska bereda vägen till arbete, språkkunskaper och självförsörjning. Det som händer första tiden i Sverige är avgörande för hur framtiden i det nya landet blir.

Om ett år, i december 2010, ska staten återta huvudansvaret för de nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom Arbetsförmedlingen, vilket Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar eftersom de anser att kommunerna inte fick rimliga villkor att bedriva introduktion för de nyanlända, ”för det är inte tillräckligt att bara matcha en arbetssökande mot ett jobb”.

– Erfarenheterna från 2008 visar att Arbetsförmedling hade problem med sitt nuvarande uppdrag. Ska de lyckas med sitt nya uppdrag är det väsentligt att riksdag och regering ger Arbetsförmedlingen bättre förutsättningar än kommunerna fick med introduktionen, säger Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.

Regeringen vill att Arbetsförmedlingen tillsammans med den nyanlända gör en plan över hur han eller hon ska komma in i arbetslivet. Utgångspunkten blir deras utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet, skriver regeringen. Det kommer alltså att bli bättre individuell planering där den nyanlända deltar på ett aktivt sätt.

Ett nytt inslag introduceras, en etableringslots som ska stödja den nyanlände. Lotsen är fristående och kommer att arbeta på uppdrag av Arbetsförmedlingen och den nyanlände kan själv välja lots. Lotsen ska stödja och vara pådrivande.

När nyanlända kommer till Sverige bosätter de sig gärna hos släktingar och inte där det finns jobb. Vill de sedan flytta till annan kommun för att få eget boende och jobb, har de bara en månad på sig. Den tiden ändras till sex månader.

Med tanke på att Sverige står inför sin största generationsväxling någonsin på arbetsmarknaden, är det ett gyllene tillfälle att skaffa invandrarna kompetens till några av de arbeten som kommer att bli lediga när 40-talisterna går i pension.

Arbetsförmedlingen anger att det är så gott som var tredje arbetstagare av idag, 1,4 miljoner, som ska pensioneras. Arbetsförmedlingen kommer att ha bråda dagar med att undvika framtida kompetensbrist hos alla arbetstagare, invandrare såväl som infödda.