Förslag om att förbjuda “Frankensteins träd” stoppat
I farozonen? Miljövårdare menar att genmanipulering är ett hot mot skogarna i världen. (Foto: Christian Schlegel/The Epoch Times)


Miljövårdare fördömer den kanadensiska regeringens hindrande av ett moratorium om genetiskt manipulerade träd vid FN:s möte om biologisk mångfald i Bonn, Tyskland. De afrikanska länderna och flera andra länder stödjer moratoriet som om det går igenom skulle stoppa frisläppandet av alla genetiskt manipulerade träd.

Eftersom träd lever i årtionden och dess pollen kan sprida sig över stora områden fruktar förespråkarna av moratoriet att dessa ”Frankensteins träd” kommer att skapa korsningsprodukter och hota den biologiska mångfalden.

– Det är extremt farligt, sade Lucy Sharatt, koordinator för Canadian Biotechnology Action Network (CBAN), från Tyskland där hon närvarade vid konferensen. Hon sade att Kanada ledde en liten grupp länder som försökte hindra moratoriet.

– Det är helt klart Kanada som leder ansträngningarna om att hindra moratoriet, det är tydligt, sade hon och tillade att Kanada har rekryterat stöd från Nya Zeeland, Colombia och Brasilien.

– En hel kontinent ber om en mycket specifik och omedelbar aktion för att skydda världens skogar. Det är något som Kanada inte bara kan ignorera.

Anne Peterman, en av ledarna för Global Justice Ecology Project samt för STOP GE Trees Campaign uppmanade konferensen att stödja moratoriet.

– Detta är det enda rimliga beslutet på grund av de genmanipulerade trädens okända, icke reversibla och potentiellt katastrofala följder för den biologiska mångfalden, sade Peterman.

– Om [den här konferensen] inte lyckas stoppa frisläppandet av genmanipulerade träd kan det vara för sent [vid nästa konferens].

Träd manipuleras genetiskt i många länder av ett antal olika anledningar: tålighet mot växtgifter, motståndskraft mot insekter och kyla samt minskad ligninhalt och ökad cellulosahalt. De båda sistnämnda egenskaperna gör det möjligt att enklare processa träden till papper eller etanol. Lignin ger träden styrka i uppbyggnaden och hjälper dem att transportera vatten. Miljövårdare fruktar speciellt korsbefruktning i de naturliga skogarna.

– Träd med lite lignin bör vara mer känsliga för sjukdomar och skadedjur och dessutom sårbara för stormar. Spridningen av lågligninträd och deras gener via frön och pollen till skogarna skulle vara förödande, sägs det på CBAN:s hemsida.

Natural Resources Canada har inte haft mycket att säga i ärendet. På frågan varför Kanada har arbetat för att stoppa moratoriet sade de medieansvariga på departementet att nya tekniker noggrant värderas och övervakas och att Kanada har lagar inom bioteknik för att bedöma säkerheten för miljön.

– Genmanipulerade träd kan inte odlas i Kanada förrän en obligatorisk säkerhetsutvärdering gjorts innan träden släpps på marknaden. Denna utvärdering ska ta hänsyn till alla potentiella negativa följder för miljön, inklusive påverkan på den biologiska mångfalden, sade departementet i ett svar per e-post.

Samtidigt görs ett test av tre slags genmodifierade träd i Laurentian i Quebec i Kanada.

Natural Resources Canada säger på sin hemsida att målet med denna undersökning är att producera träd som växer snabbare, har bättre fiberkvalitet och bättre motståndskraft mot skadeinsekter, sjukdomar, kyla, torka och översvämning.

– Den här kombinationen av modern fortplantningsteknik och genmanipulering gör det möjligt att möta framtida krav på högkvalitativt råmaterial till lägre kostnad samtidigt som Kanadas naturliga skogar bevaras, sägs det på hemsidan.

Förespråkarna för moratoriet hävdar att om genmanipulerade träd korsbefruktas med naturliga skogar så skulle det bli omöjligt att kontrollera. Förorenade träd skulle bli en form av levande pollinering som skulle spridas över kontinenterna.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-5-30/71183.html