Förskolelärare utsatt för övergrepp på arbetsläger
Hu Miaomiao sjunger med sina dagisbarn. Den 26 juni 2010 dömdes hon till ett år i arbetsläger där hon blev utsatt för sexuell misshandel. (Foto: Med tillstånd av Minghui.org)


I en bild tagen av henne på jobbet på Miaomiaos förskola ser man att Hu Miaomiao är en vänlig ung kvinna som sjunger med sina barn. Det sades att hon sjöng och dansade gärna och hennes skyddslingar älskade henne.

Hennes daghem är nu stängt. Den 15 juni 2010 trängde sig polisen i staden Zhangjiako i Hebeiprovinsen i nordöstra Kina in i hennes hem, plundrade det och kidnappade den då 25-åriga Miaomiao.

Liksom miljontals andra kineser utövar Miaomiao Falun Gong (också känt som Falun Dafa). Innan hon arresterades gjorde hon den andliga metodens fem meditativa övningar och studerade dess läror och levde enligt principerna sanning, medkänsla och tolerans.

Miaomiao berättade också för andra hur bra Falun Gong är och därför gjorde polisen en räd mot hennes hem. I juli 1999 startade det kinesiska kommunistpartiet förföljelsen av metoden för att ”utrota” Falun Gong.

Utan något rättsligt förfarande dömdes Miaomiao den 26 juni 2010 till ett år i kvinnligt tvångsarbetsläger i Shijiazhuang vilket kommunistpartiet kallar för ”reformering genom arbete”. Miaomiao visste vad en sådan dom innebar. För flera år sedan hade hennes mamma, som också utövade Falun Gong, dött av övergreppen hon lidit i arbetsläger.

Miaomiao skickades iväg utan att hennes familj fick veta vad som blivit av henne.

Så fort Miaomiao anlände till lägret låstes hon in i ett förråd och bands med handbojor till en järnsäng. Flera kvinnliga fångar klippte grovt av hennes långa hår. Fångarna tejpade igen hennes mun och slog henne i ansiktet med tofflor. Avdelningschefen slog henne i ansiktet med händerna. Hon tvingades sedan att stå hela natten.

Arbetslägrets vakter värvade fångar som lovades sänkning av straff om de gjorde en del av det smutsiga jobbet.

Efter att Miaomiao flyttades till en cell blev hon föremål för andra fångars övervakning som fått i uppdrag att övervaka hennes varje steg. De slog henne, tvingade henne att stå under långa perioder, svor åt henne, kritiserade henne och använde henne för att göra obehagliga jobb medan lägrets vakter övervakade att hon pinades.

Detta är en vanlig taktik som används mot Falun Gong-utövare. Andra intagna skickas till arbetsläger för att avtjäna sitt straff. Falun Gong-utövare skickas dit för att ”reformeras” och ge upp sin tro.

Den kinesiska regimen har ett belöningssystem för hantering av misshandel, som sker överallt i alla arbetslägren. Chefer för arbetsläger belönas för att de omvandlar utövare och de riskerar att straffas om de inte når den önskade kvoten. Chefer för arbetsläger ger order till vakterna som får befordran om de får utövarna att ge upp sin tro. Vakterna värvar fångar som lovas sänkningar av straff om de gör en del av det smutsiga arbetet.

Den 28 augusti 2010 klagade Miaomiao lite på den tunga arbetsbördan som läggs på fångar. Vakterna låste in henne i en isoleringscell och skickade två kvinnliga narkomaner och en prostituerad att tortera henne.

Många hörde henne skrika den dagen.

I rummet misshandlades Miaomiao och man förgrep sig på henne med ett kvasthandtag. Fångarna knäade henne i ljumsken upprepade gånger, vilket gav frakturer på blygdbenet och även använde sina fingrar för att tortera henne i underlivet. Efter all misshandel kunde hon inte gå. Hon kunde inte öppna sina ben eller böja dem på grund av smärta, och vakterna fick bära henne till toaletten. Hon blödde kontinuerligt från livmodern och vagina. En vakt som kände till hennes tillstånd sade att Miaomiao aldrig kan få barn på grund av skadorna.

Fastän Miaomiao var skadad och oförmögen att arbeta, fortsatte övergreppen. Vakterna ville inte att de andra fångarna fick se Miaomiaos tillstånd och höll därför henne i isoleringscell i tre månader. Hon tilläts endast att gå på toaletten två gånger om dagen då fångarna sov eller cellavdelningen var tom.

När hon greps hade hon på sig sommarsandaler. Avdelningschefen ville inte låta henne ha strumpor eller skor även om vädret hade börjat bli kallt. Hon fick inte sköta sin hygien själv. Måltiderna bestod ofta av en enda bulle.

Några av dem som var inne i lägret var upprörda över behandlingen av Miaomiao och sände rapporter om hennes fall till Falun Gong-hemsidan minghui.org. Dessa rapporter utgör källor till denna artikel.

Efter att Miaomiao försvann höll hennes familj på att leta efter henne tills de slutligen fick veta var hon hölls inspärrad. Månad efter månad gjorde hennes bror och far tågresan till lägret, men lägrets chef vägrade dem att se henne.


Hu Miaomiao. (Foto med tillstånd av Hu Mingliang)

Hu Miaomiao. (Foto med tillstånd av Hu Mingliang)

Slutligen den 11 januari 2011 satt Miaomiaos far, Hu Mingliang, i arbetslägrets mötesrum. Genom glaset såg Hu sin tidigare så glada, friska och livskraftiga dotter stödjas av andra när hon med svårigheter kom in rummet.

Miaomiao berättade för sin far vad hon hade lidit och bad honom att lämna in en stämning å hennes vägnar.

Hu anlitade en advokat som lämnade in en stämningsansökan. Arbetsläger vägrade låta advokaten se sin klient. Hu lämnade sedan in en andra stämningsansökan i Peking och namngav justitiedepartementet, allmänna säkerhetsministeriet, folkkongressen, centralregeringens överklagningsbyrå och det högsta åklagarämbetet.

När han återvände hem från Peking knackade polisen på hans dörr och hotade honom.

Hu krävde att få se sin dotter igen. Åtgärder vidtogs för honom att åka till lägret den 24 februari. När han försökte komma in i lägret släpade den lokala polisen bort honom till ett av sina fordon. Den 26 februari fördes han till en annan by och hölls där fram till den 19 mars.

Advokaten, som Hu anlitade för sin dotters räkning, fick instruktioner från sin advokatbyrå att släppa Miaomiaos fall.

På lördag skall Miaomiaos ettåriga fängelsestraff vara till ända. Polisen som arresterade henne, kan om de så önskar förlänga hennes straff genom att helt enkelt fylla i en blankett.

Omarbetad från artiklar publicerade på minghui.org.

Översatt från engelska.