Forskningsresultat påverkas av läkemedelsbolagen
Studier som ligger bakom lansering av nya mediciner kan vara partiska om de är finansierade av läkemedelsbolag. (Foto: Spencer Platt/Getty Images)


Jag har tidigare uppmärksammat sättet som läkemedelsindustrin verkar använda sina ekonomiska resurser för att försäkra sig om att deras produkter får en fördelaktig marknadsposition. Nya studier visar att det finns fog för att ytterligare belysa frågan.

Nyligen publicerade tidskriften British Medical Journal (BMJ) en ny studie med detta tema. Fokus på granskningen lades på ”metaanalyser”, där man slår ihop ett antal liknande studier för forskning i en ansats att få en överskådlig förståelse av en behandlings effektivitet.

Forskarna som gjorde granskningen tittade på 124 metaanalyser av medicinsk behandling av högt blodtryck. Sedan jämförde man resultaten från de metaanalyser som hade en ekonomisk koppling till ett läkemedelsbolag med dem som inte hade en sådan koppling (utan som antogs vara oberoende finansierade). Forskarna tittade på förhållandet mellan finansiering och resultaten av metaanalyserna.

De kom fram till att det åtminstone verkade som att en koppling med ett läkemedelsbolag inte betydde att metaanalyserna mer sannolikt rapporterades ha fördelaktiga resultat. Detta är bra att veta, men forskarna gick längre i frågan om att värdera förhållandet mellan finansiering och de slutsatser som dragits av författarna till metaanalyserna.

Det är här saker började bli mer intressanta: metaanalyser som var finansierade av läkemedelsbolag hade fyra till fem gånger högre sannolikhet att rapporteras med positiva resultat än dem som var oberoende finansierade.

Vad detta visar är hur subjektiva förmodade ”objektiva” forskare kan vara och hur förvrängda dessa undersökningar är när vissa intressen är inblandade.

Ett annat ämne som uppmärksammades i denna undersökning är processen för ”kollegial granskning”, där akademiker kritiskt granskar studier i fråga om lämplig metod och lämplighet för publicering.

I grund och botten är syftet för en granskares arbete att upptäcka och gallra bort studier som visar på motsägelser mellan de resultat och slutsatser som dragits av författarna till studien. Det verkar dock som vissa granskare misslyckas avseende detta.

Författarna till studien i British Medical Journal skrev: ”Både utgivare och de som gjorde de kritiska granskningarna måste ha läst manuskriptversionen av dessa metaanalyser som innehåller motsägelsefulla resultat och slutsatser, men ändå hindrade de inte en publicering av partiska slutsatser. Utgivare och de som gör granskningen, tillika policymakarna, metaanalytiker och läsare bör noga granska slutsatserna av metaanalyserna för att försäkra sig om att de stöds av data.

Referenser:

1. Yank V, et al. Financial ties and concordance between results and conclusions in meta-analyses: retrospective cohort study. British Medical Journal doi: 10.1136/bmj.39376.447211.BE (published 16 November 2007)

John Briffa är en i London verksam läkare, författare och skribent inom området hälsa, med intresse för näringslära och naturmedicin.

Översatt från engelsk version