Forskare varnar för influensamedicin åt barn
Brittiska forskare varnar för att ge influensamedicin åt barn under 12 år eftersom biverkningarna kan bli allvarliga. (Foto: Jean Ayissi)


Barn under tolv år bör inte behandlas med Tamiflu eller Relenza vid influensa. Nyttan av behandlingen uppväger nämligen inte biverkningarna anser brittiska forskare.

I sin forskning har Dr Matthew Thompson och Dr Carl Heneghan, vid universitetet i Oxford upptäckt att barn som behandlats med Tamiflu och Relanza blivit illamående av preparaten och till följd av kräkningar har de riskerat att bli uttorkade och må dåligt av andra komplikationer. Även mardrömmar har uppträtt hos barnen som fått influensamedicin, rapporterar den brittiska tidskriften The Guardian.

Forskningsstudien som publicerats i British Medical Journal visar att medicinen visserligen kan förkorta den tid då barnet har influensasymtom med ett dygn, men biverkningarna av läkemedlen uppväger inte dess nytta, anser forskarna som menar att barn under 12 år inte bör behandlas med antivirala läkemedel. I stället rekommenderas kalla drycker för att ta ner febern och låta barnen vila vid lindriga influensasymtom. 

Forskarna uppmanar också
föräldrar att vara på sin vakt för eventuella komplikationer och tecken på att deras barns tillstånd försämras.

De brittiska forskarna efterlyser en mer rationell förskrivning av antivirala läkemedel och uppmanar landets socialdepartement att se över sin strategi i influensabehandlingen.

Studien har också visat att de antivirala läkemedlens effekt att förebygga komplikationer, var begränsad. 

Det är frågan med resistens som är problemet menar forskarna. I förlängningen kan behandlingen bli effektlös eftersom alla behandlas med läkemedlet.

Det brittiska socialdepartementet ifrågasätter studiens relevans eftersom den handlar om barn som haft vanlig säsongsinfluensa och inte den nya så kallade svininfluensan.

I Sverige är sedan tidigare Relenza godkänt för behandling av vuxna och ungdomar över 12 år. Nu har preparatet även godkänts för behandling av barn från fem års ålder, och som influensaprofylax till vuxna och barn från fem års ålder. Tamiflu är sedan tidigare godkänt för behandling av vuxna och barn från ett års ålder samt som influensaprofylax till vuxna och ungdomar över 13 års ålder. Nu är Tamiflu även godkänt som influensaprofylax till barn från ett års ålder.

Enligt det europeiska läkemedelsverkets, EMEA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) har man bedömt att Tamiflu kan användas för behandling av barn under ett års ålder under en pandemi med den nya influensan A/H1N1, informerar läkemedelsverket i Sverige på sin informationssida.