Forskare hoppas ha funnit ”föryngringselixir”
Forskare hoppas på att finna medel för att få människan att leva friskare långt upp i åldrarna. (Foto: Gou Yige/AFP)


Går det att stoppa åldrandet och rent av vrida den biologiska klockan bakåt för människan? Ja det hoppas i alla fall Harvardforskare som lyckats få två år gamla möss att bli som unga på nytt, rapporterar The Guardian.

Forskare vid Harvard University och University of New South Wales tror sig ha funnit ett sätt att bevara cellernas effektivitet och vända åldrandeprocessen i musklerna.

Tester har gjorts på möss och nu hoppas forskarna på att genomföra test på människor redan nästa år.

När möss gavs det ”föryngrande” ämnet under en vecka uppvisade de tecken på att ha föryngrats med ett och ett halvt år. En sådan föryngringseffekt kan hos människan jämföras med att en 60-åring känner sig som en 20-åring.

Forskarna hoppas på att deras nya rön kan vara till hjälp när det gäller att förhindra uppkomsten av sjukdomar som cancer, demens och diabetes.

Det forskarna studerar är ett område i cellerna som kallas mitokondrier och som producerar energi. Den här energiproduktionen avtar med tiden och medför att kommunikationen mellan mitokondrierna och cellkärnan försämras och vi åldras.

När mössen injicerades
med NAD, nikotinamidadenindinukleotid, ett ämne som minskar i kroppen när vi blir äldre, så medförde det att åldrandeprocessen vreds tillbaka.

En av forskarna bakom studien, Nigel Turner, vid University of New South Wales, säger till The Guardian att mössens föryngringsprocess var ”otroligt snabb”.

Syftet med forskningen är inte att få människor att leva till de blir 200 utan att få dem att bevara hälsan längre upp i åren, påpekar Harvardforskarna.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cell.