Forskare föreslår ett annat ursprung för Kinas stora floder
Yangtze River (AFP)


Kinas två huvudfloder, Yangtze och Gula floden, springer fram ur Qinghaipaltåns södra delar. Ny forskning visar dock att de båda floderna kanske har ett annat ursprung.

Tang Qiangli från forskningsteamet för Yangtzeflodens källa, sade till Lanzhou Daily att Yangtze ursprungligen kommer från Dangqufloden och att Gula floden härrör från floden Kariqi.

Tidigare har man trott att Tuotuofloden var Yangtzes källa och Maqu Gula flodens källa. Dessa två källor ligger geografiskt mycket nära varandra och kallas för Flodernas källregion.

Yangtze är med sina 6300 kilometer den längsta floden i Kina. Förr i tiden ansåg man att Yangtze hade tre huvudvatten – att Tuotuofloden var dess huvudkälla, Chumarfloden dess norra källa och Dangqu dess södra.

På 70-talet drog Yangtzeflodens vattenresurskommission slutsatsen att Tuotuo var flodens sanna källa och bortsåg från Dongqufloden, som är längre och har större avrinning och flodområde än Tuotuo.

Under hösten 2008 gjorde en grupp forskare en undersökning av de tre floderna Yangtze, Gula floden och Lancans 19 huvudvatten, på plats. Detta var den första större undersökningen för att bekräfta källorna till Kinas tre huvudfloder.

Tang Qianli, teamets ledare, sade att undersökningen höll internationell standard för att definiera floders ursprung – längd, avrinning och strömriktning.

Forskarna gjorde detaljerade observationer av huvudvattnen, och regionens väder, hydrologi, glaciärer, geologi, miljö och fysiografi . Efter jämförelserna drog forskarteamet slutsatsen att Dangqu är längre och har större avrinning och flodområde än Tuotuo.

Mängden avrinning är två till tre gånger större i Dangqu än i Tuotuo. Många anser att Dangqu borde ses som Yangtzes huvudkälla med tanke på nuvarande information.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/20143/